Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 200 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowe izolacyjne materiały na bazie tlenku cyrkonu o obniżonej przewodności cieplnej.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Mikuśkiewicz

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 2. Rozwój dokładnych, zależnych od gęstości funkcjonałów i potencjałów energii kinetycznej z wykorzystaniem metod "ab initi...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Szymon Śmiga

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 3. Pro-nukleotydy opierające się o strukturę kapu - synteza, badania biologiczne i biofizyczne

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Karolina Piecyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 4. Właściwości jonów metali przejściowych w półprzewodnikach z szeroką przerwą i trójwymiarowych izolatorach topologicznych...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Anna Ciechan

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 5. Patofizjologia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) - rola pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w transporcie RNA...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Surmiak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 6. Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowan...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Czajkowski

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

 7. Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wpływem wybranych chemioterapeutyków na komórki śródbłonka

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Katarzyna Majzner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 8. Poszukiwanie głęboko związanych stanów kaonowych za pomocą kaonów zatrzymujących się w tarczy węglowej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Magdalena Skurzok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 9. Wpływ taktyczności polimerów na adsorpcję, orientację i konformację białek na powierzchni cienkich warstw polimerowych...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kamil Awsiuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 10. Inteligentne algorytmy sterowania adaptacyjnego w celu kompensacji drgań konstrukcji

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Ziemowit Dworakowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 11. Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu śro...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Stachacz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 12. Kompleksowe badania (bio)degradacji kompozytów wybranych polimerów biodegradowalnych z napełniaczami naturalnymi i bakte...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Musioł

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 13. Wyjaśnienie nowych kontrowersyjnych obserwacji ułamkowego kwantowego efektu Halla w grafenie i konwencjonalnym 2DEG przy...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Janusz Jacak

  Politechnika Wrocławska

 14. Przemiany w tradycji religijnej migrantów z Tadżykistanu w Federacji Rosyjskiej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Cieślewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 15. Dwufunkcyjne oligonukleotydy antysensowe - optymalizacja w regulacji alternatywnego splicingu w nowotworowych liniach ko...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jolanta Lisowiec-Wąchnicka

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 16. Podłoża polimerowe funkcjonalizowane immobilizowanymi czynnikami wzrostu, do ukierunkowanego różnicowania komórek macier...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Magdalena Wytrwał-Sarna

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 17. Charakterystyka i wzmocnienie przeciwnowotworowych własności antagonistów drugiej generacji onkogennego białka Mdm2

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Łukasz Skalniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 18. Rola białka Tollip w rozwoju zarodkowym i homeostazie białkowej w modelu danio pręgowanego (Danio rerio)

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Lidia Wolińska-Nizioł

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 19. Analiza właściwości magnetycznych dwu- i trój- wymiarowych struktur tlenku grafenu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Krzysztof Tadyszak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 20. Efekt magnetokaloryczny stopów Heuslera w silnych polach magnetycznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Iurii Koshkidko

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Ocena wpływu intensywnego wzrostu na farmakokinetykę tylozyny i enrofloksacyny u indyków - modelowanie i walidacja dawko...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Poźniak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 22. Identyfikacja molekularnych zjawisk przyczynowych związanych z wczesnym rozwojem raka jelita grubego u genetycznie zmody...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Monika Dragan

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 23. Stan i perspektywy rozwoju niskoemisyjnego rolnictwa w Polsce a zachowania producentów rolnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Piwowar

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 24. Pojęcie normy w seksuologii - analiza pochodzenia kryteriów diagnostycznych oraz ich społeczne i etyczne konsekwencje

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Grunt-Mejer

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 25. Liposomalne systemy typu "theranostic" wykorzystywane w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym i terapii fotodynamicznej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Paulina Skupin-Mrugalska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 26. Efekt wyłączenia genu FAM13A w komórkach raka płuc

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Iwona Ziółkowska-Suchanek

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 27. Badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim n...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Małgorzata Małecka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Wzbudzenie, pułapkowanie, rekombinacje i międzyfazowy transfer ładunków w nanokrystalicznych, opartych na miedzi materia...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Tomasz Baran

  SajTom Light Future Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 29. Procesy Levy'ego i zwarte grupy kwantowe - przykłady, własności, klasyfikacje

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Anna Wysoczańska-Kula

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Identyfikacja podłoża genetycznego tolerancji rozhartowywania u jęczmienia ozimego

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Magdalena Wójcik-Jagła

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 31. Udział reaktywnych form tlenu w patogenezie astmy oskrzelowej ze współistniejącą otyłością

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Paulina Kleniewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 32. Modyfikowane pochodne borowo-dipyrometanowe (BODIPY) o selektywnej aktywności fotodynamicznej względem komórek nowotworo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jarosław Piskorz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 33. Poznanie molekularnych mechanizmów regeneracji serca u danio pręgowanego poprzez sprofilowanie zaangażowanych w ten proc...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Katarzyna Nieścierowicz

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 34. Zastosowanie interaktywnych paradygmatów w ocenie fizjologicznej aktywności kory mózgu wśród zdrowych dzieci.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Michał Podgórski

  Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

 35. Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Grzegorz Woźniakowski

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 36. Enzymatyczna synteza związków o aktywności antymikrobiologicznej i antyoksydacyjnej w dwuskładnikowych układach transfor...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jolanta Polak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 37. Celtyckie kresy? Studia nad osadnictwem i gospodarką kultury lateńskiej na Śląsku.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Przemysław Dulęba

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 38. Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerów

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jolanta Mierzejewska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 39. Dynamiczna chemia kombinatoryjna jako narzędzie do określania geometrii cząsteczek

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Filip Ulatowski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 40. Nowe materiały zawierające mikrocząstki inkorporowane w matrycy polimerowej do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Justyna Kozłowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 41. Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych przy różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Marta Kurek

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 42. Zastosowanie zobrazowań hiperspektralnych do paramteryzacji sezonu wegetacyjnego w kontekście właściwości pokrywy glebow...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Piotr Bartmiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 43. Badanie sił jądrowych w układach 4 nukleonów w obszarze pośrednich energii.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Izabela Ciepał

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Wpływ probabilistyki na kulturę XX i XXI wieku

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Konrad Wojnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 45. Szczególne konfiguracje geometryczne w przestrzeni stanów a ekstrema entropii pomiaru kwantowego

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Anna Szymusiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 46. Kompozyty siarczków metali z nanostrukturalnymi materiałami węglowymi do zastosowania w superkondensatorze

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agata Moyseowicz

  Politechnika Wrocławska

 47. Czy w Dawnej Rusi (XI-XIII w.) istniała myśl filozoficzna? Język, literatura i sztuka w perspektywie filozoficznej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Justyna Kroczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 48. Miary statystycznej złożoności i nieprzewidywalności strategii oparte na pojęciu entropii w grach ekonomicznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Fryderyk Falniowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 49. Nowe podejście w fotogeneracji tlenu singletowego: nanomateriały oparte na formach węglowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agata Blacha-Grzechnik

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 50. Polimerowe mikrosfery jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej "bottom-up"

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Małgorzata Krok-Borkowicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki