Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali

2021/43/I/ST4/01411

Słowa kluczowe:

Nanoklastry metali/ Atomowa precyzja/ Fotochemia/ Spektroskopia czasoworozdzielcza/ Femtosekundowa spektroskopia wymuszonego rozpraszania Ramana/ Luminescencja/ Spektroskopia produktów przejściowych/ Elektrochemia/ Przeniesienie energii/ Przeniesienie elektronu

Deskryptory:

  • ST4_1: Chemia fizyczna, fizyka chemiczna
  • ST4_12: Fotochemia
  • ST4_17: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Gonzalo Angulo Nunez 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS LAP 21 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 064 963 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-10-03

Zakończenie projektu: 2025-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.