Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Neimitz

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 2. Analiza wymiany ciepła podczas przepływu płynów chłodniczych przez zespół mikro- i minikanałów

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Magdalena Piasecka

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 3. Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Piasecka

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 4. Teoretyczno-eksperymentalne problemy zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni przedmiotów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Stanisław Adamczak

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 5. Badania eksperymentalne wymiany ciepła w przepływie przez pojedynczy, prostokątny minikanał z zastosowaniem bezkontaktow...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Kinga Strąk

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 6. Eksperymentalno-numeryczna analiza występowania pękania delaminacyjnego oraz wpływu delaminacji na odporność na pękanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Robert Pała

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn