Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola procesów redoks w biogenezie mitochondrialnych białek błonowych (ang. Redox processes in the biogenesis of mitochondrial inner membrane proteins)

2013/08/T/NZ1/00770

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ3_1: Biologia komórki

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Lidia Wróbel 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 81 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Mistargeted mitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol IF: 41,456
  Autorzy:
  Lidia Wrobel*, Ulrike Topf*, Piotr Bragoszewski, Sebastian Wiese, Malgorzata E. Sztolsztener, Silke Oeljeklaus, Aksana Varabyova, Maciej Lirski, Piotr Chroscicki, Seweryn Mroczek, Elzbieta Januszewicz, Andrzej Dziembowski, Marta Koblowska, BettinaWarscheid, Agnieszka Chacinska (*equal contribution)
  Czasopismo:
  Nature (rok: 2015, tom: 524, strony: 485-488), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/nature14951 - link do publikacji
 2. The presence of disulfide bonds reveals the evolutionary conserved mechanism involved in the assembly of mitochondrial protein translocases IF: 13,309
  Autorzy:
  Lidia Wrobel, Anna M. Sokol, Magdalena Chojnacka, Agnieszka Chacinska
  Czasopismo:
  Nature Structural and Molecular Biology , Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Złożona