Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie wczesnych mechanizmów molekularnych i markerów przedklinicznego stadium sporadycznej postaci choroby Alzheimera (SAD) w badaniach porównawczych u myszy APPswDI/NOS2-/- z indukowaną insulinoopornością oraz u pacjentów ze zdiagnozowaną sporadyczną postacią choroby Alzheimera (SAD).

2014/15/D/NZ4/04361

Słowa kluczowe:

choroba Alzheimera amyloid beta białko tau cukrzyca 2 typu końcowe produkty glikacji (AGE) procesy zapalne stres oksydacyjny cykl komórkowy bialko p21 apoptoza

Deskryptory:

  • NZ4_7: Neurofizjologia
  • NZ4_11: Metabolizm

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Mietelska-Porowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 711 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2019-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony