Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola białka FMRP w lokalnej translacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 w neuronach.

2013/08/M/NZ4/00650

Słowa kluczowe:

FMRP Zespół łamliwego chromosomu X lokalna translacja w neuronach MMP-9

Deskryptory:

 • NZ3_5: Neurobiologia molekularna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Dziembowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 638 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-23

Zakończenie projektu: 2016-09-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. The Fragile X mental retardation protein regulates matrix metalloproteinase 9 mRNA at synapses. IF: 6,9
  Autorzy:
  Aleksandra Janusz, Jacek Miłek, Małgorzata Perycz, Laura Pacini, Claudia Bagni, Leszek Kaczmarek, and Magdalena Dziembowska
  Czasopismo:
  Journal of Neuroscience (rok: 2013, tom: 33(46), strony: 18234–18241), Wydawca: Society for Neuroscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1523/JNEUROSCI.2207-13.2013 - link do publikacji
 2. miR-132 Regulates Dendritic Spine Structure by Direct Targeting of Matrix Metalloproteinase 9 mRNA IF: 5
  Autorzy:
  Magdalena Jasi ń ska, Jacek Mi ł ek, Iwona A. Cymerman, Szymon Łę ski, Leszek Kaczmarek and Magdalena Dziembowska
  Czasopismo:
  Molecular Neurobiology (rok: 2015, tom: 42245, strony: 44938), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-015-9383-z - link do publikacji