Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja mózgowo-specyficznych, nie-kodujacych microRNA u myszy: 1 - regulujących plastyczność synaptyczną w procesach uczenia się i pamięci oraz 2 - kontrolujących scieżkę przekazywania sygnału Insulina-mTOR w neuronach odpowiedzialnych za rozwój otyłości

2011/01/D/NZ4/03744

Słowa kluczowe:

microRNA myszy transgeniczne system Cre/loxP Dicer uczenie się i pamięć otyłość

Deskryptory:

 • NZ4_9: Neurobiologia systemowa
 • NZ3_5: Neurobiologia molekularna
 • NZ4_10: Neuroobrazowanie

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Witold Konopka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-06-29

Zakończenie projektu: 2017-06-28

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przystawka do maszyny PCR.
 2. Zestaw do elektroforezy i transferu białek.
 3. Maszyna PCR. Za kwotę 20 000 PLN
 4. Termomixer.
 5. Zestaw komputerowy (2 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 6. Zestaw do elektroforezy DNA. Za kwotę 16 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Impaired rRNA synthesis triggers homeostatic responses in hippocampal neurons.
  Autorzy:
  Kiryk A, Sowodniok K, Kreiner G, Rodriguez-Parkitna J, Sönmez A, Górkiewicz T, Bierhoff H, Wawrzyniak M, Janusz AK, Liss B, Konopka W, Schütz G, Kaczmarek L, Parlato R.
  Czasopismo:
  Front Cell Neurosci (rok: 2013, tom: 7, strony: 207), Wydawca: Frontiers Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fncel.2013.00207 - link do publikacji
 2. Enhanced fear memory follow ing TDP-43 neuronal depletion
  Autorzy:
  Koza P, Beroun A, Konopka A, Górkiewicz T, Torres JC, Bulska E, Knapska E, Kaczmarek L, Konopka W
  Czasopismo:
  Nature Communications , Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Złożona
 3. Hypothalamic miR-103 protects from hyperphagic obesity in mice
  Autorzy:
  Vinnikov IA, Hajdukiewicz K, Reymann J, Beneke J, Czajkowski R, Roth LC, Novak M, Roller A, Dörner N, Starkuviene V, Theis FJ, Erfle H, Schütz G, Grinevich V, Konopka W
  Czasopismo:
  J Neurosci (rok: 2014, tom: 34(32), strony: 10659-74), Wydawca: Society for Neuroscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1523/JNEUROSCI.4251-13.2014 - link do publikacji
 1. Continuous Delivery of Oligonucleotides into the Brain
  Autorzy:
  Vinnikov IA, Domanskyi A, Konopka W.
  Książka:
  MicroRNA Technologies (Springer Protocols) (rok: 2017, tom: 128, strony: 89-117), Wydawca: Springer New York
  Status:
  Opublikowana