Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola lipidów w regulacji rozwoju wysp trzustkowych: nowa funkcja desaturazy stearoilo-CoA i lipazy monoacyloglicerolu

2013/10/E/NZ3/00670

Słowa kluczowe:

trzustka organogeneza kwasy tłuszczowe desaturaza stearoilo-CoA lipaza monoacyloglicerolu insulina glukagon

Deskryptory:

 • NZ3_2: Fizjologia komórki
 • NZ3_13: Biologia rozwoju zwierząt

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Agnieszka Dobrzyń 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 3 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 1 500 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-10

Zakończenie projektu: 2020-02-09

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikroskop stereoskopowy. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Wtrząsarka laboratoryjne.
 3. Inkubator CO2. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The Good, the Bad, and the Ugly - role of the pancreas, endothelium, and adipose tissue axis in the management of pancreatic β-cell failure in obesity-related type 2 diabetes
  Autorzy:
  J. Janikiewicz, P. Pawelec, P. Kucharczyk, A. Dobrzyń
  Czasopismo:
  Postepy Biochem (rok: 2018, tom: 64, strony: 166-174), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/pb.2018_127 - link do publikacji
 2. Stearoyl-CoA desaturase 1 activity determines the maintenance of DNMT1-mediated DNA methylation patterns in pancreatic β-cells IF: 5,923
  Autorzy:
  A.M. Dobosz, J. Janikiewicz, A.M. Borkowska, A. Dziewulska, E. Lipiec, P. Dobrzyn, W.M. Kwiatek, A. Dobrzyn
  Czasopismo:
  Int J Mol Sci (rok: 2020, tom: 21, strony: 6844), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21186844 - link do publikacji
 3. Fetal endocannabinoids orchestrate the organization of pancreatic islet microarchitecture IF: 9,674
  Autorzy:
  K. Maleńczyk, E. Keimpema, F. Piscitelli, D. Calvigioni, P. Bjorklund, K. Mackie, V Di Marzo, TG Hokfelt, A. Dobrzyń, T. Harkany
  Czasopismo:
  Proc Natl Acad Sci USA (rok: 2015, tom: 112, strony: E6185-6194), Wydawca: The National Academy of Sciences of the United States of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1073/pnas.1519040112 - link do publikacji
 4. High-throughput approaches onto uncover (epi)genomic architecture of type 2 diabetes IF: 3,191
  Autorzy:
  A. Dziewulska, A.M. Dobosz, A. Dobrzyn
  Czasopismo:
  Genes (rok: 2018, tom: 9, strony: 374), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/genes9080374 - link do publikacji
 5. Spotlight on epigenetics as a missing link between obesity and type 2 diabetes
  Autorzy:
  A.M. Dobosz, A. Dziewulska, A. Dobrzyń
  Czasopismo:
  Postepy Biochem (rok: 2018, tom: 64, strony: 157-165), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/pb.2018_126 - link do publikacji
 6. Interaction of mitochondria with the endoplasmic reticulum and plasma membrane in calcium homeostasis, lipid trafficking and mitochondrial structure IF: 3,226
  Autorzy:
  J. Szymanski, J. Janikiewicz, B. Michalska, P. Patalas-Krawczyk, M. Perrone, W. Ziolkowski, J. Duszynski, P. Pinton, A. Dobrzyn, M.R. Wieckowski
  Czasopismo:
  Int J Mol Sci (rok: 2017, tom: 18, strony: 1576), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms18071576 - link do publikacji
 7. Mitochondria-associated membranes in aging and senescence: structure, function, and dynamics IF: 5,638
  Autorzy:
  J. Janikiewicz, J. Szymański, D. Malinska, P. Patalas-Krawczyk, B. Michalska, J. Duszyński, C. Giorgi, M. Bonora, A. Dobrzyn, M.R. Wieckowski
  Czasopismo:
  Cell Death Dis (rok: 2018, tom: 9, strony: 332), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41419-017-0105-5 - link do publikacji
 8. Oleic acid increases the transcriptional activity of FoxO1 by promoting its nuclear translocation and β-catenin binding in pancreatic β-cells IF: 4,328
  Autorzy:
  M. Jazurek-Ciesiolka, J. Janikiewicz, P. Dobrzyn, A. Dziewulska, K. Kozinski, A. Dobrzyn
  Czasopismo:
  Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis (rok: 2019, tom: 1865, strony: 2753-2764), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbadis.2019.06.018 - link do publikacji
 9. Adipose- and muscle derived Wnts trigger pancreatic beta-cell adaptation to systemic insulin resistance IF: 5,228
  Autorzy:
  K. Koziński, M. Jazurek, P. Dobrzyń, J. Janikiewicz, K. Kolczynska, A. Gajda, A. Dobrzyń
  Czasopismo:
  Sci Rep (rok: 2016, tom: 6, strony: 31553), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep31553 - link do publikacji
 10. Fat and sugar - a dangerous duet. A comparative review on metabolic remodeling in rodent models of nonalcoholic fatty liver disease IF: 4,171
  Autorzy:
  I.C.M. Simoes, J. Janikiewicz, J. Bauer, A. Karkucinska-Wieckowska, P. Kalinowski, A. Dobrzyń, A. Wolski, M. Pronicki, K. Zieniewicz, P. Dobrzyń, M. Krawczyk, H. Zischka, M.R. Wieckowski, Y. Potes
  Czasopismo:
  Nutrients (rok: 2019, tom: 11, strony: 2871), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nu11122871 - link do publikacji
 1. Compromised identity of pancreatic islet cells – role of stearoyl-CoA desaturase 1 in epigenetic control of gene expression
  Autorzy:
  A.M. Dobosz, J. Janikiewicz, A. Dziewulska, A. Dobrzyn
  Konferencja:
  3rd Central European Biomedical Congress (rok: 2018, ), Wydawca: CBEC
  Data:
  konferencja 15 - 18 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. DNA methylation level is regulated by stearoyl-CoA desaturase 1 in pancreatic beta-cells but not in alpha-cells
  Autorzy:
  A. Dobosz, A. Dziewulska, B. Krupa, A. Dobrzyń
  Konferencja:
  Game of Epigenomics Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Ruder Boskovic Institute
  Data:
  konferencja 24 - 28 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 3. Lipid-derived loss of pancreatic b-cell identity – the role of stearoyl-CoA desaturase 1
  Autorzy:
  A.M. Dobosz, J. Janikiewicz, A. Dziewulska, A. Dobrzyń
  Konferencja:
  44th FEBS Congress (rok: 2019, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 6 - 11 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Role of stearoyl-CoA desaturase 1 in epigenetic control of pancreatic islet cells identity
  Autorzy:
  A. Dobosz, J. Janikiewicz, A. Borkowska, A. Dziewulska, W.M. Kwiatek, A. Dobrzyn
  Konferencja:
  The 43rd FEBS Congress (rok: 2018, ), Wydawca: Federation of European Biochemical Societes
  Data:
  konferencja 7 - 12 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 5. Role of stearoyl-CoA desaturase in regulation of pancreatic islets organogenesis
  Autorzy:
  A. Dobosz, A. Dziewulska, B. Krupa, J. Janikiewicz, A. Dobrzyn
  Konferencja:
  International Conference on the Bioscience of Lipids (rok: 2017, ), Wydawca: ICBL
  Data:
  konferencja 10 - 14 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Inhibition of stearoyl-CoA desaturase 1 affects palmitate-derived autophagy and lipid droplet homeostasis in pancreatic beta cells
  Autorzy:
  J. Janikiewicz, K. Hanzelka, A. Dziewulska, K. Koziński, P. Dobrzyń, T. Bernaś, A. Dobrzyń
  Konferencja:
  6th European Workshop on Lipid Mediators (rok: 2016, ), Wydawca: Goethe University in Frankfurt
  Data:
  konferencja 27 - 30 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 7. Role of stearoyl-CoA desaturase 1 in epigenetic regulation of gene expression in pancreatic islets
  Autorzy:
  A. Dobosz, A. Dziewulska, B. Krupa, A. Dobrzyn
  Konferencja:
  FEBS Advanced Lecture Course on Nuclear Receptors and Epigenomic Mechanisms in Human Disease and Aging (rok: 2017, ), Wydawca: FEBS
  Data:
  konferencja 27 sierpień - 1 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 8. Pancreatic beta-cells plasticity - the role of stearoyl-CoA desaturase 1
  Autorzy:
  A. Dobosz, J. Janikiewicz, A. Dziewulska, A. Dobrzyn
  Konferencja:
  42nd FEBS Congress (rok: 2017, ), Wydawca: Federation of European Biochemical Societes
  Data:
  konferencja 10 - 14 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 9. Stearoyl-CoA desaturase 1 regulates DNA methylation and histone acetylation patterns in pancreatic islets
  Autorzy:
  A. Dobosz, A. Dziewulska, B. Krupa, A. Dobrzyń
  Konferencja:
  FEBS Workshop on Chromatin Proteomics (rok: 2016, ), Wydawca: Federation of European Biochemical Societes
  Data:
  konferencja 3 - 8 październik
  Status:
  Opublikowana
 10. Stearoyl-CoA desaturase 1 – a novel player in regulation of pancreatic b-cell identity
  Autorzy:
  A.M. Dobosz, J. Janikiewicz, A. Dziewulska, K. Kolczynska, A. Dobrzyń
  Konferencja:
  60th International Conference on the Bioscience of Lipids (rok: 2019, ), Wydawca: ICBL
  Data:
  konferencja 17 - 21 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 1. Mitochondria and reactive oxygen species in aging and age-related diseases
  Autorzy:
  C. Giorgi, S. Marchi, I.C.M. Simoes, Z. Ren, G. Morciano, M. Perrone, P. Patalas-Krawczyk, S. Borchard, P. Jędrak, K. Pierzynowska, J. Szymański, D.Q. Wang, P. Portincasa, G. Węgrzyn, H. Zischka, P. Dobrzyn, M. Bonora, J. Duszynski, A. Rimessi, A. Karkucinska-Wieckowska, A. Dobrzyn, G. Szabadkai, B. Zavan, P.J. Oliveira, V.A. Sardao, P. Pinton, M.R. Wieckowski
  Książka:
  Int Rev Cell Mol Biol (rok: 2018, tom: 340, strony: 209-344), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana