Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 83 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Relacja przedsiębiorstwa z bankiem i jej ekonomiczne konsekwencje

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Kozłowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 2. Model otwartych licencji a reorganizacja przemysłu kreatywnego.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Miłosz Miszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 3. Zmiana oraz ciągłość operacyjna w organizacjach dualnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Ewa Wilczyńska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 4. Alienacja algorytmiczna: praca i zatrudnienie w erze sztucznej inteligencji.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr Miłosz Miszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 5. Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Giuseppe Grossi

  Akademia Leona Koźmińskiego

 6. Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie

  Konkurs: MAESTRO 12 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 7. Kontrola inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo narodowe: analiza porównawcza reżimów prawnych w Unii Eur...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 8. Organizacyjne sposoby radzenia sobie z napięciem między ekonomią daru a logiką rynkową na podstawie przykładu sieci Couc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Karolina Mikołajewska-Zając

  Akademia Leona Koźmińskiego

 9. Dynamika zmian w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Hybrydyzacja praktyk zarządz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Olejniczak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 10. Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Krzysztof Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 11. Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe....

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paulina Bednarz-Łuczewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 12. Operatywne teorie wykładni prawa jako akt pragmatyki językowej

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Artur Kotowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 13. Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Alicja Pomorska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 14. Rynek międzybankowy a ryzyko zarażenia się w międzynarodowych grupach bankowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 15. Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jolanta Tkaczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 16. Dyskontowanie czasu i prawdopodobieństwa - jeden czy dwa procesy?

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Sawicki

  Akademia Leona Koźmińskiego

 17. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Wróbel

  Akademia Leona Koźmińskiego

 18. Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Błachnio-Parzych

  Akademia Leona Koźmińskiego

 19. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dominika Latusek-Jurczak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 20. ELECTRUST: Dynamika (braku) zaufania w kreowaniu systemów głosowania internetowego .

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr David Duenas-Cid

  Akademia Leona Koźmińskiego

 21. Przywództwo opinii w nowoczesnych platformach społecznościowych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Korzyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 22. Kształtowanie koncepcji własności w Białorusi i Estonii. Konsekwencje dla współczesnych polityk ekonomicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS4

  Kierownik: Kacper Wańczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 23. Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Krzysztof Zagórski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 24. Alians jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw w sektorach technologio i wiedzo- intensywnych: współpraca interk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Golonka

  Akademia Leona Koźmińskiego

 25. Implementacja reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w odniesieniu do roli parlamentów narodowych w sprawach UE...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Pudło

  Akademia Leona Koźmińskiego

 26. Mechanizmy pozyskiwania i aktualizacji wiedzy w organizacjach typu born global

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Kaja Prystupa-Rządca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 27. Internacjonalizacja a rozwój przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Cieślik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 28. Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Andrzej Koźmiński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 29. Innowacja modeli biznesowych: strategie odnowy organizacyjnej w erze czwartej rewolucji przemysłowej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

  Akademia Leona Koźmińskiego

 30. Wpływ katastroficznych wydarzeń na usługi e-administracji: Pandemia Covid-19 jako lekcja gotowości na przyszłe katastrof...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Narcyz Roztocki

  Akademia Leona Koźmińskiego

 31. Rozprzestrzenianie się niesprawiedliwości - mechanizmy i warunki brzegowe

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 32. Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy- przykład marketerów

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 33. Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejski...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 34. Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Krzysztof Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 35. Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. "Niepaństwowe prawo?"

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jolanta Jabłońska-Bonca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 36. Rozwiązywanie sporów publicznych a uczenie się organizacji oraz aktorów społecznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Robert Rządca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 37. Efektywność interwencji państwowych w sektorze bankowym w Polsce i pozostałych krajach EŚW na bazie doświadczeń kryzysu ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 38. Dyscyplina deponencka wobec banków spółdzielczych a rola pogłosek

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kozłowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 39. Dynamika tworzenia innowacji technologicznych i biznesowych w przedsięwzięciach finansowanych społecznościowo: projekty ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Stasik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 40. Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dorota Dobija

  Akademia Leona Koźmińskiego

 41. Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Giuseppe Grossi

  Akademia Leona Koźmińskiego

 42. Percepcja dzielenia się: studium kultury profesjonalnej prawników

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 43. Decyzje lokalizacyjne dotyczące placówek bankowych - konsekwencje dla banków i lokalnej aktywności gospodarczej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Krzysztof Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 44. Efektywność wdrożen zintegrowanych systemow informatycznych w sektorze publicznym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Narcyz Roztocki

  Akademia Leona Koźmińskiego

 45. Kryzys multilateralnego systemu handlowego: postępująca dezintegracja czy naturalna ewolucja?

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 46. Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Tanajewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 47. Społeczności internetowe a systemy legitymizacji wiedzy: alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpraca

  Konkurs: UWERTURA 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 48. Wpływ nowych technologii na sektor bankowy w krajach UE

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 49. Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 50. Spontaniczne oceny ryzyka: podobieństwa i różnice pomiędzy heurystyką afektu, utajonymi postawami i postawą wobec postrz...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Markiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego