Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zbieżność markowowskich procesów optymalizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Dawid Tarłowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Optymalne strategie reklamowe w modelach renomy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem segmentacji rynku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominika Bogusz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 3. Problemy decyzyjne przy sterowaniu przepływami w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 4. Zmienność w czasie parametrów fizycznych i chemicznych jako źródło kompleksowej informacji o jakości powietrza wewnętrzn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Szczurek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

 5. Problemy sterowania stochastycznego z zastosowaniami do matematyki finansowej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Stettner

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 6. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maurycy Rzymowski

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Metody obliczeniowe dla wysokowymiarowego uczenia statystycznego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Błażej Miasojedow

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Stettner

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 9. Metody rekurencyjne w grach stochastycznych i procesach decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 10. Uogólnione markowskie modele decyzyjne i gry

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki