Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nawigacja robota mobilnego uwzględniająca informację semantyczną

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Barbara Siemiątkowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 2. Jednowymiarowe i dwuwymiarowe układy sterowania optymalnego niecałkowitego rzędu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Dariusz Idczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. EvoSN: ewolucja impulsowych sieci neuronowych do wykononywania podstawowych obliczeń i kontroli robotów

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Borys Wróbel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 4. Sterowanie robotem społecznym w interakcjach wieloosobowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Żarkowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 5. Synteza metod sterowania adaptacyjnego dla układów z dynamiczną stabilizacją położenia (robot typu ballbot)

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Wiśniewski

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 6. Zbadanie możliwości zastosowania inspirowanych biologicznie algorytmów memetycznych do rozwiązania problemu globalnego p...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Bigaj

  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 7. Nowe metody sterowania zrobotyzowanym montażem teleskopu astronomicznego klasy 0,5-m

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 8. Mechatroniczny układ wspomagający chirurga w odczuwaniu siły podczas przeprowadzania operacji z wykorzystaniem zrobotyzo...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Zawierucha

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 9. Sterowanie robotem społecznym w długoterminowych interakcjach z człowiekiem

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jan Kędzierski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 10. Mobilność nieholonomicznych robotów kosmicznych w obecności przestrzennie rozległych przeszkód posiadających moment pędu...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr Jerzy Sąsiadek

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 11. Metodyka projektowania i implementacji multisensorycznych systemów robotycznych do zadań usługowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Tomasz Winiarski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 12. Metodyka tworzenia modeli semantycznych na podstawie obserwacji robota mobilnego

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Janusz Będkowski

  Instytut Maszyn Matematycznych

 13. Dodatnie nieliniowe systemy sterowania

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 14. Nowe algorytmy sterowania robotów latających.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Herman

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 15. Badanie zjawisk fizycznych dotyczących ciernego przenisienia napędu i fuzji danych w zadajniku położenia o nieograniczon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Paweł Żak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 16. Projektowanie i specyfikacja układów sterowania systemami wielorobotowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Piotr Trojanek

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 17. Uogólniony, wielorobotowy schemat rozszerzonego, wizyjnego systemu równoczesnej lokalizacji i budowy mapy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Adam Schmidt

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 18. Rozwój jakobianowych algorytmów planowania ruchu robotów

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Tchoń

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 19. METODYKA SPECYFIKACJI UKŁADÓW STEROWANIA ROBOTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH PARADYGMAT AKTYWNEJ WIZJI DO IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Kornuta

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 20. Nowa metoda planowania ruchu robota kroczącego po nierównym terenie oraz jej weryfikacja eksperymentalna

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dominik Belter

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 21. Poruszanie się sześcionożnego robota kroczącego po podatnym gruncie wspierane wielomodowym systemem sensorycznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Walas

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 22. p, li { white-space: pre-wrap; } Rozwój metody funkcji transwersalnych w zastosowaniu do sterowania układami nieholonomi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Władysław Magiera

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 23. Nowa metoda jednoczesnej samolokalizacji i budowy mapy na podstawie danych RGB-D umożliwiająca precyzyjną nawigację robo...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 24. Modelowanie współpracy agentów z wykorzystaniem logiki wielowartościowej i równoległego przetwarzania informacji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Borkowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 25. Nowa, oparta na danych metoda opisu geometrii sceny do lokalizacji agenta

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jan Wietrzykowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny

 26. Organizacja Pamięci Semantycznej i Epizodycznej w Uczeniu Motywowanym Robotów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Starzyk

  Wydział Informatyki Stosowanej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 27. Autonomiczne Roboty Bojowe w perspektywie Teorii Wojny Sprawiedliwej - etyczne wdrożenie broni autonomicznej we współcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Zając

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. Hamiltonowskie podejście do efektywnego modelowania wielkiej skali układów wieloczłonowych z tarciem oraz do obliczeń w ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Frączek

  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 29. Mechanizmy wykonawcze w mikro-skali na bazie foto-responsywnych polimerów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Piotr Wasylczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 30. Prawo cywilne wobec sztucznej inteligencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Księżak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 31. Globalny Teleskop Astrofizyczny

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 32. Astronomia gwiazdowa z pomocą globalnej zrobotyzowanej sieci teleskopów "Solaris"

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Konacki

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 33. Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jakub Bernat

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 34. Analiza energochłonności układów napędowych robota przemysłowego oraz identyfikacja jego parametrów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 35. Metodyka projektowania sterowników systemów robotycznych oparta na formalnej specyfikacji

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Maksym Figat

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 36. Wykorzystanie danych głębi do korekcji perspektywy w deskryptorach RGB

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Maciej Stefańczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 37. Dodatnie nieliniowe układy sterowania na skalach czasowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 38. Ofiary i sprawcy: Postrzeganie umysłu bytów sztucznych w interakcjach moralnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Świderska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 39. Czynniki warunkujące sukces lęgowy rudzika Erithacus rubecula w warunkach lasu pierwotnego w Białowieskim Parku Narodowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Oliwia Karpińska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

 40. Automatyzacja syntezy sterowania dla systemów robotów mobilnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Roszkowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 41. Przewidywanie intencji ruchowych człowieka do celów interakcji człowieka z robotem (ludzie starsi, dzieci autystyczne)...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Vibekananda Dutta

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 42. Algorytmizacja sterowania bezdryfowymi systemami nieholonomicznymi z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekśc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Michałek

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 43. Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Starzyk

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej

 44. Metody fuzji danych ilościowych i jakościowych wykorzystujące optymalizację grafu ograniczeń w problemie jednoczesnej sa...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Nowicki

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny

 45. Produkcja nanoobiektów o geometrii niewystepujacej w przyrodzie

  Konkurs: SYMFONIA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr Jonathan Heddle

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 46. Intymność, technologia i powrót myślenia magicznego we współczesnej kulturze zachodniej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 47. Modelowanie dynamiki mobilnego robota czterokołowego i sterowanie jego ruchem nadążnym z ograniczeniem poślizgu kół jezd...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Trojnacki

  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP"

 48. Nowa metoda fuzji danych ilościowych i jakościowych wykorzystująca optymalizację grafu ograniczeń w problemie jednoczesn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Michał Nowicki

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny

 49. Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podcz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 50. Stan zakrytyczny i nośność cienkościennych kompozytowych belek-słupów z uszkodzeniami eksploatacyjnymi

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny