Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 75 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Henryk Jakubanis (1879-1949) jako badacz filozofii starożytnej i jej recepcji

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Mróz

  Uniwersytet Zielonogórski

 2. Dorastanie w rodzinach transnarodowych. "Dobre dzieciństwo" w oczach dzieci

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dorota Michulka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 3. Czytanie i recepcja przetworzonego (przetłumaczonego) tekstu: The Read Me Project

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Bogusława Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 4. (Nie)przypadkowi turyści. Recepcja XX- i XXI-wiecznej polskiej literatury i kultury wizualnej w Republice Południowej Af...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Kusek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 5. Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Rodak

  Uniwersytet Warszawski

 6. Recepcja antycznej ikonografii monetarnej w XVI- wiecznych książkach emblematycznych i traktatach symbolicznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bartłomiej Czarski

  Biblioteka Narodowa (Centralna Biblioteka Państwa)

 7. Zamierzona niekompletność. Recepcja "nieukończonych" oraz "wadliwych" obiektów na północ od Alp w latach 1430-1530....

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Dziki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 8. Cytotoksyczne koniugaty, oparte o fibroblastyczny czynnik wzrostu 1 (FGF1) lub specyficzne przeciwciała, celujące w nowo...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Jacek Otlewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 9. "RAW – Recesja i Więdnięcie" – Jaki jest wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na morską produkcję b...

  Konkurs: GRIEG 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Mateusz Moskalik

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 10. Philipp von Stosch (1691-1757) - kolekcjonerstwo, dokumentacja wizualna, badania i publikacja antycznych gemm - przykład...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Gołyźniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 11. Między zawłaszczeniem a obcością. Recepcja twórczości Gustave'a Flauberta w Polsce

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Śniedziewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 12. Polska recepcja przekładowa dzieł trojga pisarzy "złotego wieku" anglojęzycznej literatury dla dzieci – George'a MacDona...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Wieczorkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 13. George Sand - polskie spojrzenia: monografia

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Nadana-Sokołowska

  Instytut Badań Literackich PAN

 14. Recepcja zgody sandomierskiej (1570) w Europie XVI-XVIII wieku: rola irenizmu w kształtowaniu kultur konfesyjnych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Maciej Ptaszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 15. Legenda Orlątka - kulturowy obraz syna Napoleona w XIX w. i jego późniejsze echa

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Fulińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 16. Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianiza...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Karolina Morawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 17. Eleonory Kalkowskiej (1883-1937) polsko-niemiecka twórczość i jej recepcja

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Dżabagina

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 18. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XX i XXI wieku: zasoby, strategia i recepcja.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 19. The Family of Man - recepcja wystawy w polskiej krytyce i fotografii

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Kamila Leśniak

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 20. Stanisław Lisiecki (1872-1960) - zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Mróz

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 21. Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne - porównawcze studium przypadku

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Krzysztof Mączka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 22. Rozwój stożków napływowych i usypiskowych w Arktyce: zróżnicowanie morfologii i procesów rzeźbotwórczych jako paraglacja...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Aleksandra Tomczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 23. Recepcja i transformacja antropologii chrześcijańskiej w myśli Aleksandra G. Dugina

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marcin Składanowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 24. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 25. Obraz modyfikowany: recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV po początek XVII wieku. Przedmioty - osoby - śro...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny