Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obraz modyfikowany: recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV po początek XVII wieku. Przedmioty - osoby - środowiska - procesy

2015/17/B/HS2/02469

Słowa kluczowe:

grafika badania recepcji późne średniowiecze epoka nowożytna Rzeczpospolita Obojga Narodów

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grażyna Jurkowlaniec 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 810 036 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-01

Zakończenie projektu: 2020-07-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Early Engravings by Giacomo Lauro Published by Claudio Duchetti
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Czasopismo:
  Print Quarterly (rok: 2020, tom: 1, strony: 44997), Wydawca: Print Quarterly Publications
  Status:
  Opublikowana
 2. Masterpieces, Altarpieces, and Devotional Prints: Close and Distant Encounters with Michelangelo's Vatican Pietà
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Czasopismo:
  Religions (rok: 2019, tom: 10(5), strony: 309), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/rel10050309 - link do publikacji
 3. Geneza i recepcja drzeworytów na kartach tytułowych kazań Lutra o sakramentach z 1519 roku
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Sztuki (rok: 2017, tom: 42, strony: 21-42), Wydawca: Komitet Nauk o Sztuce PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. An Encyclopaedia of the Catholic Faith dedicated to the Archbishop of Salzburg Mark Sittich von Hohenems: an unknown engraving by Natale Bonifacio and Gijsbert van Veen republished by Giacomo Lauro
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Czasopismo:
  Barockberichte (rok: 2016, tom: 64, strony: 66-78), Wydawca: Salzburg Museum
  Status:
  Opublikowana
 5. Apologia reformacji, pochwała tłumacza i epitafium korektora. Jeszcze jeden nieznany wiersz Andrzeja Trzecieskiego
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec (autor artykułu), Tomasz Płóciennik (autor edycji z komentarzem i przekładu)
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2020, tom: 1, strony: 213-226), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/pl/2020.2.17 - link do publikacji
 6. Św. Jerzy z Wielkopolski. Meandry recepcji miedziorytu Albrechta Dürera
  Autorzy:
  Joanna Sikorska
  Czasopismo:
  Biuletyn Historii Sztuki (rok: 2019, tom: 1, strony: 44950), Wydawca: Instytut Sztuki PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Wyposażenie graficzne Kroniki wszystkiego świata Marcina Bielskiego (1554, 1564). Pierwowzory, praktyka i strategia wydawnicza
  Autorzy:
  Marcin Bogusz
  Czasopismo:
  Biuletyn Historii Sztuki (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Instytut Sztuki PAN
  Status:
  Złożona
 8. Postylle Arsatiusa Seehofera i Antona Corvinusa w przekładzie Eustachego Trepki: addenda et corrigenda do badań nad początkami postyllografii w języku polskim
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2020, tom: 1, strony: 44943), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.20.001.11953 - link do publikacji
 9. "None of us is this Zeuxis Heracleotes": The Illustrational Dilemmas of Cracow publishers
  Autorzy:
  Joanna Sikorska
  Czasopismo:
  Ikonotheka (rok: 2017, tom: 27, strony: 171-186), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.2330 - link do publikacji
 10. Szesnastowieczny królewiecki druk w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel: wyposażenie graficzne, oprawa i właściciele
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec, Magdalena Herman
  Czasopismo:
  Biuletyn Historii Sztuki (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Instytut Sztuki PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Obraz grafiki. Forma i funkcja rycin z perspektywy malarzy niderlandzkich XV i początku XVI w.
  Autorzy:
  Joanna Sikorska
  Konferencja:
  Hans Memling sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku. Materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej (rok: 2019, ), Wydawca: Muzeum Narodowe w Gdańsku
  Data:
  konferencja 01.12.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Printed Images Crossing Borders: an Allegory of the Catholic Church and Its Dissemination in Late Sixteenth Century Europe
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Konferencja:
  Transregional Reformations (rok: 2019, ), Wydawca: Vandenhoeck&Ruprecht
  Data:
  konferencja 7-9 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Konfessionelle Bilder? Die Lutherbibel und die Bibelillustrationen des 16. Jahrhunderts in Polen
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Konferencja:
  Der Luthereffekt im östlichen Europa. Geschichte, Kultur, Erinnerung (rok: 2017, ), Wydawca: De Gruyter
  Data:
  konferencja 8-10 marca 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Wilczy pasterze i smoczy ogon. Przestroga przed fałszywymi prorokami w postylli Mikołaja Rej
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Książka:
  Z historii kultury staropolskiej. Studia ofiarowane Urszuli Augustyniak (rok: 2020, tom: -, strony: 204-219), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec, Magdalena Herman (eds)
  Książka:
  The Reception of the Printed Image in the Fifteenth and Sixteenth Centuries (rok: 2020, tom: -, strony: 1-298), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 3. Konflikt wartości, wspólnota tradycji i pragmatyka rzemiosła: szesnastowieczne wydania Biblii Lutra jako źródła ilustracji Biblii Leopolity
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Książka:
  Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej (rok: 2017, tom: -, strony: 323-345), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Reused Matrices, Adopted Iconographies and Misleading Images: Woodcuts on the Title Pages of Luther's Early Sermons on the Sacraments
  Autorzy:
  Grażyna Jurkowlaniec
  Książka:
  Print Culture at the Crossroads The Book and Central Europe, eds. Elizabeth Dillenburg, Howard Louthan, Drew B. Thomas (rok: 2021, tom: -, strony: 215-244), Wydawca: Brill
  Status:
  Przyjęta do publikacji