Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czytanie i recepcja przetworzonego (przetłumaczonego) tekstu: The Read Me Project

2020/39/B/HS2/00697

Słowa kluczowe:

proces czytania recepcja i rozumienie tekstu badania okulograficzne wpływ decyzji tłumacza i błędów językowych/tłumaczeniowych na odbiór tekstu

Deskryptory:

  • HS2_7: Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych
  • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Bogusława Whyatt 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 576 296 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-01

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.