Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polska recepcja przekładowa dzieł trojga pisarzy "złotego wieku" anglojęzycznej literatury dla dzieci – George'a MacDonalda, Jamesa Matthew Barriego oraz Cicely Mary Barker

2019/32/T/HS2/00116

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksandra Wieczorkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 7 - ogłoszony 2018-12-14

Przyznana kwota: 98 328 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-08-21

Zakończenie projektu: 2020-07-31

Planowany czas trwania projektu: 10 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.