Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie kinetyki przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Zofia Modrzejewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 2. Możliwości kontroli procesu retrogradacji skrobi

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Marek Sikora

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 3. Innowacyjny produkt truskawkowy o wykreowanej strukturze

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Agnieszka Ciurzyńska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 4. Hydrokoloidy polisacharydowe jako czynniki stabilizacji wybranych parametrów fizyko- chemicznych naturalnie mętnych sokó...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Mirosława Teleszko

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 5. Niestabilne w czasie kleiki skrobi ziemniaczanej oraz możliwości ich stabilizacji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Marek Sikora

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 6. Nowe procedury oznaczania amin biogennych i ich prekursorów w mięsie surowym i zabezpieczonym jadalnym filmem na bazie h...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Edward Szłyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 7. Dynamika molekularna w roztworach hydrokoloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Małgorzata Florek-Wojciechowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 8. Właściwości reologiczne wodnych układów hydrokoloidów podczas przepływu rozciągającego

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: Kacper Kaczmarczyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności