Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Behawioralne i mikrostrukturalne uwarunkowania rynków finansowych i inwestycji alternatywnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jan Czekaj

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 2. Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 3. Efektywność interwencji państwowych w sektorze bankowym w Polsce i pozostałych krajach EŚW na bazie doświadczeń kryzysu ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 4. Oddziaływanie niepełnej decentralizacji na jakość lokalnych wydatków publicznych w Polsce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kopańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Wpływ funduszy private equity na wzrost i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw portfelowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 6. Paradygmat rozwoju a efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Joanna Kotowicz-Jawor

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 7. Efektywność obowiązkowych funduszy emerytalnych - wnioski dla Polski

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Radosław Kurach

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 8. Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych na tle rynku otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dorota Witkowska

  Uniwersytet Łódzki

 9. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie sprawności przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Witold Kowal

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 10. Analiza efektywności operacyjnej przedsiębiorstw osiąganej w procesie prywatyzacji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wiktor Patena

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

 11. Efektywność gospodarstw rolniczych w zależności od strategii płynności finansowej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: Tomasz Felczak

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

 12. Makro, mezo i mikroekonomiczna efektywność wspierania inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy Unii...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wawrzyniec Czubak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 13. Autonomiczne inwestowanie: budowa efektywnego portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem głębokiego uczenia przez wzmacnia...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Tomasz Kaczmarek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

 14. Efektywność finansowa inwestycji w odnawialne źródła energii na rynkach wschodzących Europy Środkowej z perspektywy indy...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Schabek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 15. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach implementacji innowacyjnych mechanizmów finansowych. Racjonalność a r...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Błach

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 16. Prognozowanie rynków finansowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Witold Orzeszko

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 17. Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Bielicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 18. Zarządzanie wartością inwestycji w odnawialne źródła energii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 19. Wartościowanie efektów środowiskowych w analizie kosztów i korzyści inwestycji w niskoemisyjne źródła energii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 20. Reforma obowiązków prospektowych a efektywność informacyjna rynków kapitałowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczon...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Chyla

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 21. Efektywność finansowania środowiskowych dóbr publicznych: analizy wielopoziomowe obszarów wiejskich w Polsce na tle kraj...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Bazyli Czyżewski

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Ekonomiczny

 22. Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Modelowanie.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zioło

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 23. Wpływ otoczenia regulacyjnego na efektywność transmisji impulsu monetarnego poprzez kanał kredytowy

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Filip Świtała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 24. Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Adam Chudziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 25. Zielona bankowość a ekonomiczna efektywność polskiego sektora bankowego w kontekście implementacji dyrektywy UE 2014/95/...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Zabawa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 26. Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rutecka-Góra

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych