Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wartościowanie efektów środowiskowych w analizie kosztów i korzyści inwestycji w niskoemisyjne źródła energii

2011/01/B/HS4/02322

Słowa kluczowe:

odnawialne źródła energii energetyka jądrowa analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis) ocena efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji rzeczowych wartościowanie środowiskowych efektów zewnętrznych metoda wyceny warunkowej (contingent valuation method) metoda cen hedonicznych (hedonic price method) poprawność (validity) wyceny efektów środowiskowych

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Ligus 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 91 051 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2017-04-05

Planowany czas trwania projektu: 31 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Evaluation of economic, social and environmental effects of low-emission energy technologies development in Poland: a multi-criteria analysis with application of a fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) IF: 2,262
  Autorzy:
  Magdalena Ligus
  Czasopismo:
  Energies. Selected Papers from ICEER 2017: 2017 the 4th International Conference on Energy and Environment Research (rok: 2017, tom: 10(10), 1550, strony: nie podano), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/en10101550 - link do publikacji
 2. Ranking technologii energetyki niskoemisyjnej w kontekście stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju – badanie z zastosowaniem metody wielokryterialnej (MDEA)
  Autorzy:
  M. Ligus
  Czasopismo:
  Acta Energetica (rok: 2017, tom: 11749, strony: ), Wydawca: Politechnika Gdańska i Grupa ENERGA SA
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Zrównoważony rozwój systemu elektroenergetycznego Polski – analiza opłacalności i możliwości rozwoju energetyki odnawialnej
  Autorzy:
  Magdalena Ligus
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 329 "Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko" (rok: 2014, tom: 329, strony: 206-214), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2014.329.22 - link do publikacji
 4. Evaluation of economic, social and environmental effects of low-emission energy technologies in Poland – multi-criteria analysis
  Autorzy:
  M. Ligus
  Czasopismo:
  Energy Procedia (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. The analysis of competitiveness and potential of renewable energy technologies in Poland IF: 0,655
  Autorzy:
  M. Ligus
  Czasopismo:
  Energy & Environment (rok: 2015, tom: 26, Issue 8, strony: 1247-1269), Wydawca: SAGE Publishing (earlier multiscience.co.uk)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1260/0958-305X.26.8.1247 - link do publikacji
 6. Wartościowanie jakości powietrza atmosferycznego w Polsce – badanie stałości preferencji w czasie
  Autorzy:
  M. Ligus
  Czasopismo:
  Optimum. Studia ekonomiczne (rok: 2017, tom: 1(82), strony: 143-154), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 7. Willingness to pay for improving air quality in Poland – contingent valuation survey IF: 0,877
  Autorzy:
  M. Ligus
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 8. Trudno wymierne koszty zewnętrzne energetyki jądrowej
  Autorzy:
  Magdalena Ligus
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance (rok: 2013, tom: 11, No.2, Part3, strony: 269-279), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku
  Autorzy:
  M. Ligus, E. Sidorczuk-Pietraszko, P. Danielski
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. "Studia i Prace" WNEiZ (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Złożona
 10. Analiza Pareto a zmiany klimatu: gospodarstwa domowe jako kluczowy potencjał redukcji szkodliwych emisji
  Autorzy:
  Magdalena Ligus, Cezary Ciecieląg
  Czasopismo:
  Ekonomia i Środowisko (rok: 2014, tom: 3(50), strony: 191-203), Wydawca: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
  Status:
  Opublikowana
 1. Impacts of Urban Environmental Attributes on Residential Housing Prices in Warsaw (Poland) – Spatial Hedonic Analysis of City Districts
  Autorzy:
  M. Ligus, P. Peternek
  Konferencja:
  Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges (rok: 2017, ), Wydawca: Springer International Publishing
  Data:
  konferencja 27-28.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Levelized cost of electricity (LCOE) of renewable energies in the auctioning system in Poland
  Autorzy:
  Magdalena Ligus
  Konferencja:
  International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism (rok: 2014, ), Wydawca: SGEM2014 Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 1-10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Urban environmental externalities and location effect – hedonic analysis of residential housing market in Warsaw (Poland)
  Autorzy:
  M. Ligus, P. Peternek
  Konferencja:
  8th International Scientific Conference: Managing and Modelling of Financial Risks (rok: 2016, ), Wydawca: VSB Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 5th - 6th September 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Consumption preferences and location effects: A hedonic analysis of the housing market in Cracow, Poland
  Autorzy:
  M. Ligus, P. Peternek
  Konferencja:
  18th International Scientific Conference: Enterprise and the Competitive Environment (rok: 2015, ), Wydawca: Mendel University in Brno
  Data:
  konferencja March 5–6, 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. The assessment of environmental benefits of low-emission electricity generation, the case of Poland
  Autorzy:
  M. Ligus
  Konferencja:
  3rd International Conference on Energy and Environment Research, ICEER 2016 (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 7-11 September 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. JEST TO PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA SKŁADAJACA SIĘ Z 4 ROZDZIAŁÓW
  Autorzy:
  M. Ligus
  Książka:
  Wartościowanie efektów środowiskowych w analizie kosztów i korzyści inwestycji w niskoemisyjne źródła energii (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Złożona
 2. Koszt społeczny energetyki jądrowej
  Autorzy:
  Magdalena Ligus
  Książka:
  Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy (rok: 2013, tom: -, strony: 259-269), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana