Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach implementacji innowacyjnych mechanizmów finansowych. Racjonalność a rachunek efektywności działania.

2011/03/D/HS4/01924

Słowa kluczowe:

finanse przedsiębiorstwa innowacyjne mechanizmy finansowe rachunek efektywności

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Błach 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 157 525 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2017-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie - przegląd literatury
  Autorzy:
  Joanna Błach, Anna Doś, Monika Wieczorek-Kosmala, Maria Gorczyńska
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 282, strony: 45123), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie modelu DuPonta w kontekście zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie - możliwości wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Joanna Błach, Anna Doś
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 330, strony: 34-41), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2014.330.03 - link do publikacji
 3. Innovations in the Application of Insurance-linked Securities in Non-financial Companies
  Autorzy:
  Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala, Maria Gorczyńska
  Czasopismo:
  China-USA Business Review (rok: 2014, tom: 13/6, strony: 413-424), Wydawca: China-USA Business Review
  Status:
  Opublikowana
 4. Innovations in Liquidity Management - The Potential of Corporate Treasury
  Autorzy:
  Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala, Maria Gorczyńska, Anna Doś
  Czasopismo:
  Journal of Economics & Management (rok: 2014, tom: 18, strony: 209-224), Wydawca: University of Economics in Katowice
  Status:
  Opublikowana
 5. Innowacyjne mechanizmy finansowania nowych technologii
  Autorzy:
  Joanna Błach
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H (rok: 2013, tom: XLVII, strony: s. 41-51), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 6. Financial Innovations for Companies Offered by Banks: Polish Experience
  Autorzy:
  Błach J., Doś A., Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M.,
  Czasopismo:
  International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering (rok: 2015, tom: 9(9), strony: 2571-2580), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 7. Rola przedsiębiorstwa w makrosystemie społeczeństwo – gospodarka – środowisko w świetle analizy raportów rocznych - na przykładzie wybranych spółek sektora paliwowego
  Autorzy:
  Anna Doś, Joanna Błach
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 329, strony: 62-72), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2014.329.07 - link do publikacji
 1. Financial innovations in risk management - enteprise perspective
  Autorzy:
  Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala
  Konferencja:
  Financial Management of Firms and Financial Instiutions (rok: 2013, ), Wydawca: Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 9-10 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Case study of innovative model of bancassurance collaboration in corporate banking sector
  Autorzy:
  Monika Wieczorek-Kosmala, Anna Pyka
  Konferencja:
  Financial Management of Firms and Financial Institutions (rok: 2013, ), Wydawca: Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 9-10 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Catastrophe bonds as innovative tools of corporate financial management - application and limitations
  Autorzy:
  Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala
  Konferencja:
  SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism (rok: 2014, ), Wydawca: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts
  Data:
  konferencja 1-10 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Public-private partnership as innovative solution for financing enterprises
  Autorzy:
  Anna Doś, Anna Pyka
  Konferencja:
  Financial Management of Firms and Financial Institutions (rok: 2013, ), Wydawca: Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 9-10 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Financial innovations offered by insurance sector to enterprises - Polish experience
  Autorzy:
  Joanna Błach, Anna Doś
  Konferencja:
  International Academic Conference on Management, Economics, Business and Marketing in Budapest, Hungary 2016 (IAC-MEBM 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Czech Institute of Academic Education
  Data:
  konferencja 23-24.XI.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Enterprise Risk in Terms of Innovative Financial Mechanisms
  Autorzy:
  Joanna Błach
  Książka:
  Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami. (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 47-59), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 2. Cała monografia
  Autorzy:
  Joanna Błach
  Książka:
  Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty - Mechanizmy - Efekty (rok: 2018, tom: 1, strony: 334), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 3. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A., Gorczyńska M.,
  Książka:
  Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń. (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 33-44), Wydawca: Poltext
  Status:
  Opublikowana