Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Geometria struktur statystycznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Barbara Opozda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Nieliniowe równania ewolucji z dyfuzją Lévy'ego.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Dominika Pilarczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Zastosowania analizy stochastycznej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Krzysztof Bogdan

  Instytut Matematyczny PAN

 4. Funkcje harmoniczne i dyfuzje na przestrzeniach treebolic, drzewach oraz na ich brzegach.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Alexander Bendikov

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Analiza harmoniczna w kontekście rozwinięć ortogonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny PAN

 6. Algebraiczne luki spektralne w kohomologii grup

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Mizerka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 7. Analiza na grupach

  Konkurs: MAESTRO 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Nowak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 8. Skokowe procesy Markowa i operatory nielokalne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tadeusz Kulczycki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 9. Metody numeryczne dla nielokalnych i nieliniowych równań parabolicznych

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Łukasz Płociniczak

  Politechnika Wrocławska

 10. Istnienie i regularność dla wektorowych problemów wariacyjnych z liniowym wzrostem

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Łasica

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 11. Analiza sferyczna, operatory maksymalne i rozwinięcia ortogonalne.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adam Nowak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 12. Półliniowe równania różniczkowe cząstkowe z operatorami nielokalnymi i miarami borelowskimi

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Klimsiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Nieliniowe zagadnienia brzegowe

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leszek Gasiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Losowo zaburzony hierarchiczny Laplasjan i poisson'owksa statystyka jego spektrum

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Alexander Bendikov

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Własności rozwiązań równań nielokalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tadeusz Kulczycki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki