Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nieliniowe równania ewolucji z dyfuzją Lévy'ego.

2012/07/D/ST1/02095

Słowa kluczowe:

asymptotyka rozwiązań ułamkowy laplasjan rozwiązania automorficzne

Deskryptory:

 • ST1_11: Równania różniczkowe cząstkowe
 • ST1_9: Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominika Pilarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 123 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2016-09-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Linear evolution equation with fractional Laplacian and singular potential IF: 0,424
  Autorzy:
  Dominika Pilarczyk
  Czasopismo:
  Houston Journal of Mathematics (rok: 2017, tom: 43, strony: 953-967), Wydawca: University of Houston
  Status:
  Opublikowana
 2. Asymptotic stability of solutions to quasi-geostrophic equation IF: 0,444
  Autorzy:
  Dominika Pilarczyk
  Czasopismo:
  The Bulletin of the Belgian Mathematical Society (rok: 2017, tom: 24, strony: 189-198), Wydawca: The Belgian Mathematical Society
  Status:
  Opublikowana
 3. Fractional Laplacian with Hardy potential IF: 1,523
  Autorzy:
  Krzysztof Bogdan, Tomasz Grzywny, Tomasz Jakubowski, Dominika Pilarczyk
  Czasopismo:
  Communications in Partial Differential Equations , Wydawca: TAYLOR & FRANCIS INC
  Status:
  Złożona