Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Algebraiczne luki spektralne w kohomologii grup

2022/44/C/ST1/00037

Słowa kluczowe:

kohomologie grup Laplasjan luka spektralna redukowalność różniczki Foxa semi-definite programming własność (T) Kazhdana

Deskryptory:

  • ST1_2: Algebra
  • ST1_9: Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna
  • ST1_6: Topologia

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Mizerka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATINA 6 - ogłoszony 2021-12-15

Przyznana kwota: 447 274 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-12-09

Zakończenie projektu: 2024-12-08

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.