Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 480 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polisemiczna teoria nazw własnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kijania-Placek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Prawa w biologii ewolucyjnej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Chodasewicz

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 3. Idea polityki realizacji w ujęciu Jose Ortegi y Gasseta

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Leszczyna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 4. Intymność, technologia i powrót myślenia magicznego we współczesnej kulturze zachodniej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Maciej Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

 5. Czym jest myślenie obrazami?

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Uwarunkowania rozwoju fundamentalizmu muzułmańskiego w północnej Nigerii. Przypadek Boko Haram

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: Sabina Brakoniecka

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 7. Zagadnienie wyobrażenia we wczesnych pismach filozoficznych Jean- Paula Sartre'a.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: Marta Chojnacka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 8. Teorie Adama Smitha i Sophie de Grouchy: filozofia moralna a zmiana społeczna.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Markwart

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 9. Krzyże powypadkowe przy polskich drogach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Lucyna Przybylska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 10. Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Pojęcie normy w seksuologii - analiza pochodzenia kryteriów diagnostycznych oraz ich społeczne i etyczne konsekwencje

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Grunt-Mejer

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 12. Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Damian Luty

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 13. Semantyka z kontynuacjami i typami zależnymi: badanie mechanizmów kwantyfikacji w języku naturalnym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 14. Jednostkowość i treść

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Maria Matuszkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 15. Osoba a pożądanie seksualne w perspektywie filozoficzno-teologiczno-mistycznej. Na kanwie myśli Rogera Scrutona, Jana Pa...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Aleksander Sztramski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny

 16. Intertekstualizm pomiędzy Księgą Mądrości a Listem do Rzymian: analiza, ewaluacja oraz interpretacja

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Mateusz Krawczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 17. Semantyka substancjalna dla języka normatywnego (na przykładzie analizy znaczenia zdań z "powinien")

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Klimczyk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Pejzaż duchowy Południowej Afryki. Wzajemne wpływy pracy sangom, szamanów i myśli New Age w Republice Południowej Afryki...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Agnieszka Podolecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 19. "Ruch myśli" L.Wittgensteina jako zapis kształtowania osobowości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Józef Bremer SJ

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 20. Religia a migracja: determinanty religijności polskich imigrantów w Irlandii

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Lisak

  Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

 21. Koncepcja odniesienia językowego oparta na pojęciu wyróżnienia

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Wojciech Rostworowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 22. Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Piotr Sawczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 23. Myśl Nikołaja Bierdiajewa po 1927 roku wobec filozofii G. W. F. Hegla

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS1

  Kierownik: Monika Woźniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 24. Analiza porównawcza metod reprezentacji strukturalnej na przykładzie debaty wokół Ontycznego Realizmu Strukturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: Agnieszka Proszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Metody teoriomodelowe w logice oraz w podstawach matematyki i nauk empirycznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jeffrey Ketland

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 26. DEUS ABSCONDITUS - DEUS REVELATUS. PROBLEM POZNAWCZEJ NIEDOSTĘPNOŚCI BOGA I JEGO ROZWIĄZANIA

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Jacek Wojtysiak

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 27. Wiedza a znajomość konsekwencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Tomaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Algorytmiczne modele predykcji: własności formalne i konsekwencje filozoficzne

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dariusz Kalociński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 30. W poszukiwaniu zunifikowanej metasemantyki

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Filip Kawczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 31. Brentano, reprezentacjonizm i nowożytna problematyka intencjonalności

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Szałek

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 32. Lokalność rozumu. Społeczne, kulturowe i antropologiczne konteksty racjonalności

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 33. Relatywizm semantyczny dotyczący wyrażeń perspektywicznych: rewizja i obrona

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dan-Cristian Zeman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 34. Znaczenie, możliwość i nieskończona architektura języka

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS1

  Kierownik: Kamil Lemanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 35. W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 36. Ku 'fenomenologii głębi' zindywidualizowanego ucieleśnienia

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jagna Brudzińska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 37. Naturalizm metodologiczny w teoriach odniesienia

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS1

  Kierownik: Krzysztof Sękowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 38. Święci i święta w menologionach cyrylickich starych druków Ewangelii tetr

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jerzy Ostapczuk

  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Teologiczny

 39. Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS1

  Kierownik: dr Natalia Zawiejska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 40. Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Jan Hertrich-Woleński

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 41. Ontologia metafizyki

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Paweł Garbacz

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II

 42. Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działania

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS1

  Kierownik: Leopold Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 43. Ekumeniczne aspekty liturgii w posoborowych wspólnotach życia ewangelicznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Elżbieta Wrzała

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 44. Probabilizm Rudolfa Carnapa.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Paweł Pruski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 45. Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Ca...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Martyna Koszkało

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 46. Etyka i kontyngencja. Bernarda Williamsa projekt etyki antyteoretycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Paweł Pijas

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 47. Wybrane greckie teksty religijne z okresu poklasycznego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Michał Wojciechowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 48. Arnold Gehlen - klasyk antropologii filozoficznej XX wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Jarosław Rolewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 49. Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatyczna.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Koczanowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 50. Kuzańczykowy świat alegorii. Analiza systemu filozoficznego Mikołaja z Kuzy na podstawie "Kazań"

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Barbara Grondkowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii