Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Semantyka substancjalna dla języka normatywnego (na przykładzie analizy znaczenia zdań z "powinien")

2016/23/B/HS1/02921

Słowa kluczowe:

"powinien" w sensie praktycznym znaczenie normatywność forma logiczna semantyka substancjalna

Deskryptory:

  • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
  • HS1_7: Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
  • HS1_2: Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Klimczyk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 181 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-04

Zakończenie projektu: 2022-01-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.