Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koncepcja duszy w pismach greckich komentatorów Arystotelesowego de anima (Aleksander, Temistiusz, Symplicjusz, Filoponus)

2012/07/B/HS1/01609

Słowa kluczowe:

filozofia starożytna arystotelizm komentatorzy Arystotelesa dusza intelekt substancja

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
 • HS1_2: Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Komorowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 111 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-12

Zakończenie projektu: 2017-06-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Temistiusza Parafraza traktatu O duszy, wykład szósty: krótkie wprowadzenie [wprowadzenie, przekład, komentarz]
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Czasopismo:
  Studia antyczne i mediewistyczne (rok: 2015, tom: 13 [48], strony: 55-76), Wydawca: IFIS PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Dar dla Muz: rzecz o Plutarchowych Quaestiones convivales księdze dziewiątej
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Czasopismo:
  Studia antyczne i mediewistyczne (rok: 2014, tom: 12, strony: 37-49), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Egzegeta i jego nauka: Filoponosa wstęp do egzegezy traktatu o duszy
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Czasopismo:
  Studia philosophica Wratislaviensia (rok: 2014, tom: IX, 3, strony: 125-128), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 4. Defining Philosophy (I): An Inquiry into the Internal Dynamics of Ammonius' Prooimion to his commentary on the Isagoge of Porphyry ( in Isag. 1. 1-17 B USSE )
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Czasopismo:
  EOS (rok: 2016, tom: 103, strony: brak), Wydawca: Polskie TRowarzystwo Filologiczne
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Klaudiusza Galena traktat O tym, że własności duszy idą za zmieszaniem jakości w ciele
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Czasopismo:
  Studia philosophica Wratislaviensia (rok: 2016, tom: 11, strony: nd.), Wydawca: IF UWr
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Jana z Aleksandrii wskazówki co do lektury Arystotelesowego O duszy, oparte na wykładach Ammoniosa, syna Hermeiasa i spostrzeżeniach własnych
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Czasopismo:
  Studia Philosophica Wratislaviensia (rok: 2014, tom: IX, 3, strony: 129-150), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 7. Quod Animi Mores i psychologia Klaudiusza Galena
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Czasopismo:
  Studia Philosophica Wratislaviensia (rok: 2016, tom: XI, strony: brak), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Książka:
  Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy (rok: 2017, tom: nd, strony: 179), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
 2. Temistiusza parafraza O duszy, wykład trzeci
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Książka:
  Aleksander z Afrodyzji O duszy (rok: 2016, tom: BPLS 19, strony: 163-186), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
 3. Jan Filoponos, Komentarz do Arystotelesowego O duszy II, 1-5; (Pseudo) Symplicjusz, Komentarz do Arystotelesowego O duszy II, 1-5
  Autorzy:
  Joanna Komorowska
  Książka:
  Jan Filoponos, Komentarz do Arystotelesowego O duszy II, 1-5; (Pseudo) Symplicjusz, Komentarz do Arystotelesowego O duszy II, 1-5 (rok: 2018, tom: nd., strony: 218), Wydawca: Wydawnictwo UKSW
  Status:
  Opublikowana