Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

De multiplici siclo et talento hebraico Stanisława Grzepskiego (1524-1570) i De asse et partibus eius Guillaume'a Budé (1467-1540). Natura związków

2018/31/B/HS1/02993

Słowa kluczowe:

archeologia biblijna egzegeza biblijna interpretacja Biblii hermeneutyka

Deskryptory:

  • HS1_14: Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Waldemar Linke 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 142 345 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-09

Zakończenie projektu: 2023-07-08

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.