Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce

2017/27/B/HS1/02455

Słowa kluczowe:

fenomenologia psychologia opisowa ontologia teoria przedmiotu Twardowski Blaustein Ingarden

Deskryptory:

  • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
  • HS1_2: Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe
  • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Witold Płotka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 445 417 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-09-04

Zakończenie projektu: 2022-09-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.