Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 502 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rozwój, agregacje larw oraz atraktanty chrząszcza nekrofagicznego z gatunku Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) (Silphi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Szymon Matuszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 2. Badanie mechanizmu wzajemnych oddziaływań procesów pogłębionego utleniania i filtracji membranowej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Stanisław Ledakowicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 3. Koncepcja globalnych dóbr publicznych a działalność Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Kopiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 4. Charakterystyka struktury i funkcji nowoodkrytych, unikatowych inhibitorów proteaz

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Jan Potempa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 5. Wszechstronne i kompleksowe badania rozdzielonych układów zaćmieniowych w ramach projektu CREME wraz z przygotowaniem ba...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Hełminiak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 6. Zmienność genetyczna populacji wirusa grypy ptaków w przebiegu eksperymentalnego zakażenia - wpływ efektu "wąskiego gard...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Śmietanka

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 7. Algorytmiczna i aksjomatyczna analiza systemów punktowania komitetów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Piotr Faliszewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 8. Pomiędzy modernizacją a narodowym charakterem. Ideologia i aksjologia twórców polskiego prawa prywatnego w XX w.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Machnikowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 9. Badania struktury elektronowej ciężkich dimerów metali alkalicznych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Włodzimierz Jastrzębski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 10. Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Zuzanna Drulis-Kawa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 11. Interakcje pomiędzy akrylamidem a wybranymi przedstawicielami mikroorganizmów występujących w żywności

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 12. Znaczenie osi cyklina F-RRM2 w lekooporności komórek czerniaka o zróżnicowanym stopniu agresywności - badania in vitro....

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Alina Grzanka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 13. Proteaza NS3 wirusa Zika

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Pyrć

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 14. Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Deptuchowa

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Rola Tmcc2 w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu receptorowych komórek włoskowatych ucha wewnętrznego.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Piotr Kaźmierczak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 16. Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ewa Kucharska-Stasiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 17. Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Majewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 18. Weryfikacja mechanizmów wpływu pola magnetycznego na wodę i wodne roztwory wybranych elektrolitów w aspekcie osadzania s...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Emilian Chibowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

 19. Udział bakterii jelitowych oraz metyloamin pochodzących od mikroflory jelitowej w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Marcin Ufnal

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 20. Ocena wpływu materii organicznej osadów dennych na biodostępność i toksyczność związków chemicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Baran

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 21. Wzmocnienie Sygnału NMR w Odwracalnej wymianie na Przykładzie Układów Oligopeptydowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Tomasz Ratajczyk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 22. Włączenie informacji o genetycznej różnorodności do analizy danych z sekwencjonowania DNA

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Norbert Dojer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jerzy Konorski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 24. Grecka kultura arystokratyczna (VIII-V w. p.n.e.) – style życia i systemy wartości

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 25. Immunoliposomowa postać simwastatyny - próba zastosowania w terapii nowotworów zależnych od receptora EGF.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Aleksander Sikorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 26. Reakcja fluorescencji indukowanej promieniowaniem słonecznym oraz fotosyntezy roślinności torfowiska na stres wywołany s...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Radosław Juszczak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 27. Aksjologiczna dyskrecjonalność sędziowska. Między intencjami prawodawcy a autonomią sądownictwa

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Leszek Leszczyński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 28. Długie niekodujące RNA (lncRNA) jako markery skuteczności terapii u chorych na zaawansowanego czerniaka z mutacja w geni...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jacek Mackiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 29. Zasada zdolności do świadczenia podatkowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ewa Prejs

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 30. Testowanie koncepcji gatunku i badanie mechanizmów specjacji na przykładzie ślimaków z rodzaju Trochulus

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paweł Mackiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 31. Władztwo komunalne w hanzeatyckich miastach Prus i Inflant w średniowieczu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Janusz Tandecki

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 32. Ekonomiczne, społeczne i geopolityczne uwarunkowania ruchu granicznego - podstawy dla modelowania i prognozowania na prz...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tomasz Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi oraz węglowodorami aromatycznymi na jakość pszczoły miodnej i murark...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Hajnalka Szentgyörgyi

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 34. Odzysk energii z odpadów komunalnych w zintegrowanym systemie perkolacja-fermentacja metanowa w reaktorze z biomasą gran...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Bernat

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 35. Kształtowanie oczekiwań i ich wplyw na skuteczność polityki pieniężnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jacek Suda

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 36. Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Aneta Szymańska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 37. Metody wnioskowania gramatycznego w klasyfikacji białek amyloidowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Olgierd Unold

  Politechnika Wrocławska

 38. Etyka fizjoterapeuty. Dotyk, cielesność, intymność

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Alicja Przyłuska-Fiszer

  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

 39. Optymalizacja wielokryterialna powłok gradientowych ze względu na właściwości przeciwzużyciowe

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Adam Gilewicz

  Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

 40. Współistnienie i niestabilność dalekozasięgowych oddziaływań w ferro-. antyferro- i multiferroikach o strukturze perowsk...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Krystian Roleder

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 41. Klasyfikacja z grupą otwartą na podstawie danych o dużej wymiarowości - z zastosowaniami w dziedzinie Text Mining

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Henryk Maciejewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 42. Indukcja spadku odporności mechanicznej kości udowej pod wpływem steroidowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych o...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Maciej Głowacki

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 43. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego i nasilania działania leków opioidowych ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Mika

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 44. Występowanie zwiazków cynoorganicznych w osadach dennych estuarium Odry-czynniki środowiskowe wpływające na ich obecność...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Przemysław Drzewicz

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 45. Gotycka katedra w Krakowie i architektura europejska około roku 1300

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Adamski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 46. Opracowanie kompleksowych metod modyfikacji struktury i wytworzenia nowoczesnych warstw ochronnych zapewniających stabil...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Koleżyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 47. Wielowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Fiszeder

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 48. Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Artur Krężel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 49. Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i palaeośrodowiskowych z okresu późnego...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 50. Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Chaładaj

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk