Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacja magnetycznych właściwości ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym

2012/06/M/ST3/00475

Słowa kluczowe:

nanostruktury magnetyczne magnetooptyka anizotropia magnetyczna reorientacja spinowa promieniowanie elektromagnetyczne

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST2_9: Lasery, fizyka laserowa

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Maziewski 

Liczba wykonawców projektu: 26

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 1 630 850 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-05-07

Zakończenie projektu: 2017-01-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Origin of focused laser irradiation-induced enhancement of perpendicular magnetic anisotropy in Pt/Co/Pt thin films investigated by spatially-resolved x-ray absorption spectroscopy IF: 2,176
  Autorzy:
  K. Amemiya, M. Sakamaki, J. Kisielewski, Z. Kurant, I. Sveklo, M. Tekielak, A. Wawro, and A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2018, tom: 124, strony: 123903), Wydawca: American Institute of Physics Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5049182 - link do publikacji
 2. Formation of Co nanodisc with enhanced perpendicular magnetic anisotropy driven by Ga+ ion irradiation on Pt/Co/Pt films IF: 3,718
  Autorzy:
  6.M. Sakamaki, K. Amemiya, I. Sveklo, P. Mazalski, M. O. Liedke, J. Fassbender, Z. Kurant, A. Wawro, and A. Maziewski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2016, tom: 94, strony: 174422), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.174422 - link do publikacji
 3. Magnetization states and magnetization processes in nanostructures: From a single layer to multilayers IF: 1,47
  Autorzy:
  Andrzej Maziewski, Jürgen Fassbender, Jan Kisielewski, Marek Kisielewski, Zbigniew Kurant, Piotr Mazalski, Feliks Stobiecki, Andrzej Stupakiewicz, Iosif Sveklo, Maria Tekielak, Andrzej Wawro, Vitalii Zablotskii
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi A (rok: 2014, tom: 211, strony: 44575), Wydawca: Wiley–VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssa.201300750 - link do publikacji
 4. Mechanism of single-shot damage of Ru thin films irradiated by femtosecond extreme UV free-electron laser IF: 3,561
  Autorzy:
  Igor Milov, Igor A. Makhotkin, Ryszard Sobierajski, Nikita Medvedev, Vladimir Lipp, Jaromir Chalupský, Jacobus M. Sturm, Kai Tiedtke, Gosse De Vries, Michael Störmer, Frank Siewert, Robbert Van De Kruijs, Eric Louis, Iwanna Jacyna, Marek Jurek, Libor Juha, Vera Hájková, Vojtech Vozda, Tomáš Burian, Karel Saksl, Bart Faatz, Barbara Keitel, Elke Plönjes, Siegfried Schreiber, Sven Toleikis, Rolf Loch, Martin Hermann, Sebastian Strobel, Han-Kwang Nienhuys, Grzegorz Gwalt, Tobias Mey, Hartmut Enkisch, And Fred Bijkerk
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2018, tom: 26, strony: 19665-19685), Wydawca: The Optical Society (OSA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.26.019665 - link do publikacji
 5. Photoinduced ultrafast magnetization dynamics in yttrium-iron garnet and ultrathin Co films IF: 1,978
  Autorzy:
  K. Szerenos, J. Kisielewski, A. Maziewski, and A. Stupakiewicz
  Czasopismo:
  IEEE Magnetics Letters (rok: 2016, tom: 7, strony: 692), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/LMAG.2015.2514081 - link do publikacji
 6. Polarized neutron reflectivity and X-ray scattering measurements as tools to study properties of Pt/Co/Pt ultrathin layers irradiated by femtosecond laser pulses IF: 0,953
  Autorzy:
  290.Wojciech Szuszkiewicz, Frédéric Ott, Jan Kisielewski, Iosif Sveklo, Elżbieta Dynowska, Roman Minikayev, Zbigniew Kurant, Rafał Kuna, Marcin Jakubowski, Andrzej Wawro,Ryszard Sobierajski, Andrzej Maziewski
  Czasopismo:
  PHASE TRANSITIONS (rok: 2016, tom: 89, strony: 328-340), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01411594.2016.1156110 - link do publikacji
 7. Structural investigation of ultrathin Pt/Co/Pt trilayer films under EUV irradiation IF: 1,124
  Autorzy:
  283.E. Dynowska, J.B. Pelka, D. Klinger, R. Minikayev, A. Bartnik, P. Dluzewski, M. Jakubowski, M. Klepka, A. Petruczik, O.H. Seeck, R. Sobierajski, I. Sveklo, A. A. Wawro and A. Maziewski
  Czasopismo:
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B (rok: 2016, tom: 364, strony: 33-39), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2015.07.116 - link do publikacji
 8. Experimental study of EUV mirror radiation damage resistance under long-term free-electron laser exposures below the single-shot damage threshold IF: 2,452
  Autorzy:
  Igor A. Makhotkin, Ryszard Sobierajski, Jaromir Chalupský, Kai Tiedtke, Gosse de Vries, Michael Störmer, Frank Scholze, Frank Siewert, Robbert W. E. van de Kruijs, Igor Milov, Eric Louis, Iwanna Jacyna, Marek Jurek, Dorota Klinger, Laurent Nittler, Yevgen Syryanyy, Libor Juha, Vêra Hájková, Vojtêch Vozda, Tomáŝ Burian, Karel Saksl, Bart Faatz, Barbara Keitel, Elke Plönjes, Siegfried Schreiber, Sven Toleikis, Rolf Loch, Martin Hermann, Sebastian Strobel, Han-Kwang Nienhuys, Grzegorz Gwalt, Tobias Meym and Hartmut Enkisch
  Czasopismo:
  Journal of Synchrotron Radiation (rok: 2018, tom: 25, strony: 77-84), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1600577517017362 - link do publikacji
 9. Magnetic phases in Pt/Co/Pt films induced by single and multiple femtosecond laser pulses IF: 2,101
  Autorzy:
  J. Kisielewski, Z. Kurant, I. Sveklo, M. Tekielak, A. Wawro, and A. Maziewski
  Czasopismo:
  JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (rok: 2016, tom: 119, strony: 193901), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4949495 - link do publikacji
 10. Femtosecond laser pulse-induced perpendicular magnetization in Co ultrathin films with diverse surroundings IF: 1,467
  Autorzy:
  J. Kisielewski, Iosif Sveklo, Zbigniew Kurant, Dmitriy Mitin, Manfred Albrecht, Andrzej Wawro, Andrzej Maziewski
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Magnetics (rok: 2017, tom: 53, strony: 1100204), Wydawca: IEEE Magnetics Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TMAG.2017.2717784 - link do publikacji
 11. Modication of magnetization orientation in Pt/Co/Pt ultrathin films by femtosecond laser pulses IF: 0,45
  Autorzy:
  J. Kisielewski, Z. Kurant, I. Sveklo, M. Tekielak, E. Dynowska, M. Jakubowski, A. Wawro and A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Conference Series (JPCS) (rok: 2017, tom: 903, strony: 12020), Wydawca: IOP Publishing (UK)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-6596/903/1/012020 - link do publikacji
 12. Modification of magnetic properties of Pt/Co/Pt trilayers driven by nanosecond pulses of extreme ultraviolet irradiation IF: 2,772
  Autorzy:
  Sveklo, Iosif; Kurant, Zbigniew; Bartnik, Andrzej; Klinger, Dorota; Sobierajski, Ryszard; Wawro, Andrzej; Kisielewski, Jan; Tekielak, Maria; Maziewski, Andrzej
  Czasopismo:
  Journal of Physics D: Applied Physics (rok: 2017, tom: 50, strony: 25001), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6463/50/2/025001 - link do publikacji
 13. Polarized XAFS study on the ultrathin Pt/Co/Pt trilayers modified with short light pulses IF: 1,389
  Autorzy:
  A. Wolska, R. Sobierajski, D. Klinger, M.T. Klepka, I. Jacyna, A. Wawro, M. Jakubowski, J. Kisielewski, Z. Kurant, I. Sveklo, A. Bartnik, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms (rok: 2017, tom: 411, strony: 112-115), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2017.02.028 - link do publikacji
 14. Study of ultrathin Pt/Co/Pt trilayers modified by nanosecond XUV pulses from laser-driven plasma source IF: 3,779
  Autorzy:
  I. Jacyna, D. Klinger, J.B. Pełka, R. Minikayev, P. Dłużewski, E. Dynowska, M. Jakubowski, M.T. Klepka, D. Żymierska, A. Bartnik, Z. Kurant, A. Wolska, I. Sveklo, A. Wawro, J.R. Plaisier, D. Eichert, F. Brigidi, I. Makhotkin, A. Maziewski, R. Sobierajski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 763, strony: 899-908), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.05.314 - link do publikacji
 15. Damage accumulation in thin ruthenium films induced by repetitive exposure to femtosecond XUV pulses below the single-shot ablation threshold IF: 2,284
  Autorzy:
  Igor A. Makhotkin, Igor Milov, Jaromir Chalupský, Kai Tiedtke, Hartmut Enkisch, Gosse de Vries, Frank Scholze, Frank Siewert, Jacobus M. Sturm, Konstantin V. Nikolaev, Robbert W. E. van de Kruijs, Mark A. Smithers, Henk A. G. M. van Wolferen, Enrico G. Keim, Eric Louis, Iwanna Jacyna, Marek Jurek, Dorota Klinger, Jerzy B. Pelka, Libor Juha, Věra Hájková, Vojtěch Vozda, Tomáš Burian, Karel Saksl, Bart Faatz, Barbara Keitel, Elke Plönjes, Siegfried Schreiber, Sven Toleikis, Rolf Loch, Martin Hermann, Sebastian Strobel, Rilpho Donker, Tobias Mey, and Ryszard Sobierajski
  Czasopismo:
  Journal of the Optical Society of America B (rok: 2018, tom: 35, strony: 2799-2805), Wydawca: The Optical Society (OSA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/JOSAB.35.002799 - link do publikacji
 16. Irreversible modification of magnetic properties of Pt/Co/Pt ultrathin films by femtosecond laser pulses IF: 2,19
  Autorzy:
  J. Kisielewski, W. Dobrogowski, Z. Kurant, A. Stupakiewicz, M. Tekielak, A. Kirilyuk, A. Kimel, Th. Rasing, L. T.Baczewski, A. Wawro, K. Balin, J. Szade, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2014, tom: 115, strony: 053906-1 053906-5), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4864068 - link do publikacji
 17. Micromagnetic Simulation of Spatial Distribution of Magnetization in Ultrathin Cobalt Layers with Gradient of Magnetic Anisotropy IF: 1,467
  Autorzy:
  M. Kisielewski, J. Kisielewski, I. Sveklo, A. Wawro, A. Maziewski
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Magnetics (rok: 2017, tom: 53, strony: 2301204), Wydawca: IEEE Magnetics Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TMAG.2017.2707127 - link do publikacji
 18. Near infrared and extreme ultraviolet light pulses induced modifications of ultrathin Co films IF: 1,524
  Autorzy:
  Jan Kisielewski, Iosif Sveklo, Zbigniew Kurant, Andrzej Bartnik, Marcin Jakubowski, Elzbieta Dynowska, Dorota Klinger, Ryszard Sobierajski, Andrzej Wawro, and Andrzej Maziewski
  Czasopismo:
  AIP ADVANCES (rok: 2017, tom: 7, strony: 0563131 - 0563136), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4976217 - link do publikacji
 19. Role of heat accumulation in the multi-shot damage of silicon irradiated with femtosecond XUV pulses at a 1 MHz repetition rate IF: 3,561
  Autorzy:
  Ryszard Sobierajski, Iwanna Jacyna, Piotr Dłużewski, Marcin T. Klepka, Dorota Klinger, Jerzy B. Pełka, Tomáš Burian, Věra Hájková, Libor Juha, Karel Saksl, Vojtěch Vozda, Igor Makhotkin, Eric Louis, Bart Faatz, Kai Tiedtke, Sven Toleikis, Hartmut Enkisch, Martin Hermann, Sebastian Strobel, Rolf A. Loch, And Jaromir Chalupsky
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2016, tom: 24, strony: 15468-15477), Wydawca: The Optical Society (OSA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.24.015468 - link do publikacji
 1. Magneto-optical spectroscopy of Pt/Co/Pt trilayers irradiated with single pulse of soft X-Rays emitted from laser
  Autorzy:
  L. Ohnoutek, I. Sveklo, L. Beran, Z. Kurant, T. Burian, L. Juha, I. Yatsyna, R. Sobierajski, A. Wawro, A. Bartnik, P. Wachulak, A. Maziewski, and M. Veis
  Konferencja:
  15th European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 26-30 czerwiec, 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Structural and magnetization changes induced in Pt/Co/Pt trilayers irradiated by femtosecond XUV FEL pulses
  Autorzy:
  R. Sobierajski, D. Klinger, I. Jacyna, P. Dłużewski, M. M. Klepka, Z. Kurant, J. B. Pełka, I. Sveklo, A. Wawro, J.Chalupsky, V.Hajkova and A. Maziewski
  Konferencja:
  13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
  Data:
  konferencja 13-18 czerwiec 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Tailoring of magnetic properties of ultrathin Co films by electromagnetic radiation pulses in a wide spectral range
  Autorzy:
  A. Maziewski, J. Kisielewski, I. Sveklo, R. Sobierajski, A. Wawro, L. Juha, and A. Bartnik
  Konferencja:
  15th European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 26-30 czerwiec 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego do modyfikacji ultracienkich warstw kobaltu
  Autorzy:
  Iosif Sveklo, Jan Kisielewski, Zbigniew Kurant, Ryszard Sobierajski, Andrzej Wawro, Andrzej Bartnik, Libor Juha, Andrzej Maziewski
  Konferencja:
  Konferencja naukowa chemików "Łączy nas chemia" (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
  Data:
  konferencja 25-26 maj, 2018
  Status:
  Opublikowana