Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dane z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec

2012/06/M/ST10/00478

Słowa kluczowe:

późny trias wczesna jura zmiany globalne paleośrodowiska paleoklimat przekrój Polska-Niemcy-Wielka Brytania

Deskryptory:

 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_11: Geochemia
 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Pieńkowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 646 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-26

Zakończenie projektu: 2016-05-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Rare earth elements distribution in fine-grained deposits from the uppermost Triassic and Lower Jurassic of the Polish Basin: provenance and weathering in the source area IF: 1
  Autorzy:
  P. Brański, S.Z. Mikulski
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2016, tom: 60, strony: 441-450), Wydawca: Polish Geological Institute – National Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1288 - link do publikacji
 2. Fungal decomposition of terrestrial organic matter accelerated Early Jurassic climate warming IF: 5,525
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski, Marta Hodbod, Clemens V. Ullmann
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6:31930, strony: 44572), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep31930 - link do publikacji
 3. Hettangian tetrapod burrows from the continental Steierdorf Formation at Anina, western Romania IF: 1
  Autorzy:
  Zoltán Csiki-Sava, Artur Kędzior, Grzegorz Pieńkowski, Mihai E. Popa
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2016, tom: 60, strony: 44586), Wydawca: Polish Geological Institute-National Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1278 - link do publikacji
 4. Geologiczne składowanie ditlenku węgla (CCS) jest metodą bezpieczną - dowody geologiczne (Geological storage of carbon dioxide (CCS) is safe - geological evidence
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2015, tom: 63 (1), strony: 48-54), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 5. A dinosaur track assemblage from the Upper Hettangian (Lower Jurassic) marginal-marine deposits of Zapniów, Holy Cross Mountains, Poland IF: 1
  Autorzy:
  Grzegorz Niedźwiedzki, Grzegorz Pieńkowski
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2016, tom: 60, strony: 840-856), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1310 - link do publikacji
 6. Climatic disaster at the Triassic-Jurassic boundary - a clay minerals and major elements record from the Polish Basin IF: 0,914
  Autorzy:
  Paweł Brański
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2014, tom: 58, strony: 291-310), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1161 - link do publikacji
 7. Dinosaur footprints from the Thaiat ridge and their palaeoenvironmental background, Jaisalmer Basin, Rajastan, India
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski, Paweł Brański, Dhirendra K. Pandey, Ján Schlogl, Matthias Alberti, Franz T. Fursich
  Czasopismo:
  Volumina Jurassica (rok: 2015, tom: 13, strony: 17-26), Wydawca: Polish Geological Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17313708 - link do publikacji
 8. New data about Matonia braunii (Göppert) Harris from the Early Jurassic of Poland and its ecology IF: 1
  Autorzy:
  Barbacka M., Pacyna G., Pieńkowski G., Ziaja J.
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2016, tom: 60, strony: 857-868), Wydawca: Polish Geological Institute - National Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1322 - link do publikacji
 9. The first Early Jurassic ammonite find in central Poland
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski
  Czasopismo:
  Volumina Jurassica (rok: 2014, tom: 12, strony: 99-104), Wydawca: Polish Geological Institute - National Research Institute; Department of Geology, Warsaw University
  Status:
  Opublikowana
 1. Climatic changes during the Toarcian oceanic anoxic event (Early Jurassic) recorded in land-derived organic matter in marginal- marine shales in Poland
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski, Marta Hodbod, Clemens Ullmann
  Konferencja:
  4th International Palaeontological Congress: The History of Life: A view from the Southern Hemisphere. Abstract Volume. Mendoza, Argentina, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: International Paleontological Association
  Data:
  konferencja September 28 – October 3
  Status:
  Opublikowana
 2. Fungal plant decomposition accelerated Early Jurassic climate change
  Autorzy:
  Pieńkowski, G., Hodbod, M., Ullmann, C.V.
  Konferencja:
  The 12th Jurassica Meeting, Smolenice, Slovakia (rok: 2016, ), Wydawca: Slovakian Academy of Science
  Data:
  konferencja 19-22.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. SHRIMP IIe/MC contribution to the genetic investigations of the sulfide mineralization – a case study of pyrite
  Autorzy:
  Ewa Krzemińska, Stanisław Mikulski, Zbigniew Czupyt, Grzegorz Pieńkowsk, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz
  Konferencja:
  VIII International SHRIMP Workshop, 6-10 September 2016, Granada, Spain (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Granada, Hiszpania
  Data:
  konferencja 6-10.09
  Status:
  Opublikowana
 4. TETRAPOD TRACK RECORDS ACROSS THE TRIASSIC–JURASSIC BOUNDARY IN POLAND
  Autorzy:
  G.Niedźwiedzki, G.Pieńkowski
  Konferencja:
  SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY 74th Annual Meeting, Berlin, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY
  Data:
  konferencja 5-8.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Vegetation and temperature-related degradation of terrestrial organic matter during the Toarcian Oceanic Anoxic Event (Early Jurassic) recorded in marginal-marine shales in Poland
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski, Marta Hodbod, Clemens V. Ullmann
  Konferencja:
  Abstract Book of 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-25 June, 2015, Kraków, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Data:
  konferencja 22-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Early Jurassic supergreenhouse event in atmospheric/ terrestrial system – an unique record from Toarcian marginalmarine shales in Poland
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski, Marta Hodbod, Clemens V. Ullmann
  Konferencja:
  GeoShale 2014: recent advances in geology of finegrained sediments. Warsaw, Poland. (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Geological Institute - National Research Institute
  Data:
  konferencja 24-26 September
  Status:
  Opublikowana
 7. Marine (black) and marginal-marine (green) Toarcian shales in Europe - carbon isotope consistency, TOC inconsistency
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski, Marta Hodbod
  Konferencja:
  9th International Congress on the Jurassic System - Abstracts (rok: 2014, ), Wydawca: Beringeria, Sp. Issue 8, Freunde der nordbayerishen Geowissenschaften e.V.
  Data:
  konferencja 5-9.01.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Palaeoclimatic and palaeoenvironmental significance of the clay minerals from the Lower Jurassic (and Rhaetian) in Kaszewy 1 borehole (central part of the Mid-Polish Trough)
  Autorzy:
  P. Brański, G. Pieńkowski
  Konferencja:
  13th Jurassica Symposium, Zakopane (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Geological Institute - National Research Institute
  Data:
  konferencja 42887
  Status:
  Opublikowana
 9. Palaeoenvironmental changes in the Polish Basin as recorded by plant carbon-isotopes and fossil charcoal
  Autorzy:
  Pointer, R., Belcher, C., Hesselbo, S.P., Hodbod, M., Littler, K. & Pieńkowski, G.
  Konferencja:
  Paleontological Association Annual Conference, Lyon (rok: 2016, ), Wydawca: Paleontological Association
  Data:
  konferencja 2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Sołtyków – zapis wczesnojurajskiego systemu glebowego równi aluwialnej
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski
  Konferencja:
  VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 28.06.2016-01.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Wczesnojurajski efekt cieplarniany był przyspieszany destrukcją lądowej materii organicznej - zapis z marginalno-morskich utworów toarku Polski
  Autorzy:
  Pieńkowski, G., Hodbod, M., Ullmann, C.V.
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa - Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Państwowy Instytut geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 24-25.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. End-Triassic biota crisis and earliest Jurassic recovery in continental strata of Poland in relation to rapid climatic reversals associated with CAMP volcanism
  Autorzy:
  Grzegorz Pienkowski, Grzegorz Niedźwiedzki, Paweł Brański
  Konferencja:
  9th International Congress on the Jurassic System (rok: 2014, ), Wydawca: Beringeria, Sp. Issue 8, Freunde der nordbayerishen Geowissenschaften e.V.
  Data:
  konferencja 2-9.01.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Climatic reversals related to the Central Atlantic magmatic province caused the end-Triassic biotic crisis - Evidence from continental strata in Poland
  Autorzy:
  Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki, Paweł Brański
  Książka:
  Volcanism, impacts, and mass extinctions: causes and effects (rok: 2014, tom: 505, strony: 263-286), Wydawca: The Geological Society of America
  Status:
  Opublikowana
 2. Evolution of the Lower Jurassic in the Central European Basin: bio- and sequence stratigraphic reconstructions
  Autorzy:
  G. Barth, G. Pieńkowski, J. Zimmermann, M. Franz, G. Kuhlmann
  Książka:
  Mesozoic Resource Potential in the Southern Permian Basin (rok: 2017, tom: xx, strony: xx), Wydawca: The Geological Society of London
  Status:
  Złożona