Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe ligandy zawierające wiązanie P-P - synteza i badania strukturalne.

2012/06/M/ST5/00472

Słowa kluczowe:

P-ligany fosfinden difosfany metale przejściowe

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Pikies 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 254 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-22

Zakończenie projektu: 2016-03-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Phosphanylphosphido and phosphanylphosphinidene complexes of zirconium(IV) supported by bidentate N,N ligands. IF: 2,108
  Autorzy:
  Mateusz Zauliczny, Rafał Grubba, Łukasz Ponikiewski, Jerzy Pikies
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2016, tom: wersja online, strony: wersja online), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2016.12.005 - link do publikacji
 2. Reactions of the lithiated diphosphine tBu2P–P(SiMe3)Li with [(η6-C6H6)RuCl2]2 in the presence of tertiary phosphines IF: 2,965
  Autorzy:
  Ł. Ponikiewski, T. Kruczyński, M. Caporali, M. Peruzzini, D. Gudat, M. Walaszkowska, J. Pikies
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 2016, strony: 4241-4249), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201600743 - link do publikacji
 3. Reactivity of diimido complexes of molybdenum and tungsten towards lithium derivatives of diphosphanes and triphosphanes. IF: 2,965
  Autorzy:
  R. Grubba, A. Wiśniewska, Ł. Ponikiewski, M. Caporali, M. Peruzzini, J. Pikies
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 2014, strony: 1811-1817), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201301302 - link do publikacji
 4. Synthetic, Structural, and Spectroscopic Characterization of a Novel Family of High-Spin Iron(II) [(β-Diketiminate)(phosphanylphosphido)] Complexes IF: 4,762
  Autorzy:
  R. Grubba, K. Kaniewska, Ł. Ponikiewski, B. Cristóvão, W. Ferenc, A. Dragulescu-Andrasi, J. Krzystek, S. A. Stoian and J. Pikies
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 11030−11042), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b01374 - link do publikacji
 5. Reactions of Lithiated Diphosphanes R2P–P(SiMe3)Li (R = tBu and iPr) with [MeNacNacTiCl2THF] and [MeNacnacTiCl3]. Formation and Structure of TitaniumIII and TitaniumIV β-Diketiminato Complexes Bearing the side-on Phosphanylphosphido and Phoshanylphosphinidene Functionalities. IF: 4,762
  Autorzy:
  Ł. Ponikiewski, A. Ziółkowska, J. Pikies
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 1094−1103), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b01929 - link do publikacji
 6. Reactions of lithiated diphosphanes R2P-P(SiMe3)Li·nTHF (R = tBu, iPr) with [(PNP)TiCl2]. Two different coordination types of phosphanylphosphido ligand to the metal center. IF: 2,108
  Autorzy:
  Ł. Ponikiewski, A. Ziółkowska, M. Zauliczny, J. Pikies
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2017, tom: 137, strony: 182-187), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2017.08.007 - link do publikacji
 1. Kompleks wolframu(V) z ligandami aryloksylowymi
  Autorzy:
  K. Bielecka, R. Grubba, J. Pikies
  Konferencja:
  Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2013, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 16-20 Września 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Reactions of R2P-P(SiMe3)Li (R= tBu, iPr, NiPr2) with NacNacTiCl2
  Autorzy:
  Ł. Ponikiewski, J. Pikies
  Konferencja:
  20th International Conference of Phosphorous Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: 20th International Conference of Phosphorous Chemistry
  Data:
  konferencja 28.06-02.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza Kompleksów tytanowych PNPTiCl2 PNPTiCl3 z solami litowymi difosfanów R2PP(SiMe3)Li, gdzie R=tBu, iPr, tBu(Ph)
  Autorzy:
  Aleksandra Ziółkowska, Łukasz Ponikiewski, Jerzy Pikies
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Kompleksy cyrkonu zawierające ligandy diamidowe
  Autorzy:
  M. Zauliczny, R. Grubba, J. Pikies
  Konferencja:
  56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2013, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 16-20 Września 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Kompleksy metali przejściowych z ligandami trifosforowymi R2P=P-PR2 gdzie R=tBu, iPr
  Autorzy:
  A. Wiśniewska, J.Pikies, Ł. Ponikiewski, R. Grubba
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. M. Zauliczny, R. Grubba, J. Pikies
  Autorzy:
  Reactions of amido- and imido- complexes of zirconium(IV) with lithium derivatices of diphosphanes
  Konferencja:
  11th European Workshop on Phosphorus Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry
  Data:
  konferencja 24-26 marca 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Low-coordinated iron complexes with diphosphorous ligands
  Autorzy:
  K. Kaniewska, R. Grubba, Ł. Ponikiewski, J. Pikies
  Konferencja:
  12th European Workshop on Phosphorus Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: 12th European Workshop on Phosphorus Chemistry
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Transition metal complexes with R2P-P ligands
  Autorzy:
  M. Zauliczny, R. Grubba, Ł. Ponikiewski, J. Pikies
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD-Students on Organometalic and Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: XV International Seminar of PhD-Students on Organometalic and Coordination Chemistry
  Data:
  konferencja 5-9 kwietnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Transition metal complexes with new diphosphous ligands; 20th International Conference of Phosphorous Chemistry
  Autorzy:
  R. Grubba, K. Kaniewska, A. Ordyszewska, A. Wiśniewska, M. Zauliczny, Ł. Ponikiewski, J. Pikies
  Konferencja:
  20th International Conference of Phosphorous Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: 20th International Conference of Phosphorous Chemistry
  Data:
  konferencja 28.06-02.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Niskokoordynacyjne kompleksy Fe(II) z ligandami fosfidowymi
  Autorzy:
  K. Kaniewska, R. Grubba, Ł. Ponikiewski, J. Pikies
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Nowe B-diketiminowe kompleksy tytanu na +3 i +4 stopniu utlenienia z ligandem fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym
  Autorzy:
  Ł. Ponikiewski, A. Ziółkowska, J. Pikies
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana