Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 53 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych - przypadek Polski

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Gagatek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 2. Struktura i funkcja anty-wirulentnych enzymów fagowych aktywnych wobec patogenów z grupy ESKAPE

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Zuzanna Drulis-Kawa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 3. Problemy odwrotne w modelowaniu nowotworów.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Zuzanna Szymańska

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 4. Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES ...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Cezary Czaplewski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 5. Działanie przeciwzakrzepowe i przeciwdrobnoustrojowe funkcjonalizowanych nanocząstek srebra w badaniach in vitro, ex viv...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 6. Badanie struktury barionów w eksperymencie HADES.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Piotr Salabura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Egzosomy pochodzenia nowotworowego w rakach głowy i szyi u człowieka promują angiogenezę i progresję nowotworu in vitro ...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Mirosław Szczepański

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 8. Regionalizacja krajowych tablic przepływów międzygałęziowych w oparciu o metody nieankietowe

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Rokicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Nielokalne zagadnienia ewolucji powierzchni międzyfazowych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Rybka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 10. Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paulina Górska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 11. Aminofosfoniany zawierające atomy fluoru jako inhibitory aminopeptydaz i ich potencjalne zastosowanie do badania oddział...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Paweł Kafarski

  Politechnika Wrocławska

 12. Fluorofory zawierające bor - funkcjonalizacja, właściwości i szerokie testy przydatności

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Borys Ośmiałowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 13. Synteza i modelowanie właściwości optycznych luminoforów emitujących w bliskiej podczerwieni.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Joanna Cybińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 14. Badanie symetrii dyskretnych, struktury mezonów i podstaw mechaniki kwantowej w eksperymencie KLOE-2

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Wojciech Wiślicki

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 15. Rzadkie formy tautomeryczne izomerów porfiryny

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Jacek Waluk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 16. Perspektywa międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i phubbingu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Błachnio

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 17. Łączna dystrybucja nośnej optycznej oraz sygnałów czasu i częstotliwości w stabilizowanych łączach światłowodowych....

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Łukasz Śliwczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 18. Reformy terytorialne w Europie - międzynarodowa perspektywa porównawcza

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 19. Zakaźna neoplazja? Rola horyzontalnego transferu komórek nowotworowych w etiologii neoplazji u małży z Zatoki Gdańskiej....

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Smolarz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 20. Lokalizacja bitwy pod Gaugamelą w świetle badań multidyscyplinarnych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Michał Marciak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 21. Badania możliwości pomiaru neutrin słonecznych typu CNO w eksperymencie Borexino

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Marcin Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 22. Szlak Wschodni - kontakty kulturowe pomiędzy społecznościami Europy i Emiratu Samanidów w X wieku

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Błażej Stanisławski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 23. Modulacja procesów zapalnych z zastosowaniem nowych agonistów receptorów formylowych ALX/FPR2 jako nowa strategia terape...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Agnieszka Basta-Kaim

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 24. Nowe, dwustopniowe rusztowania na bazie nanoapatytu wapnia (nHAP) inkorporowanego nanotlenkami żelaza (Fe2O3/Fe3O4) z fu...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Marycz

  PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 25. Wypalenie zawodowe: nowa konceptualizacja w badaniach podłużnych z zastosowaniem analiz wielopoziomowych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 26. Metagenomiczny profil genów antybiotykooporności i genetycznych elementów mobilnych w ściekach komunalnej oczyszczalni ś...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Grażyna Płaza

  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 27. Źródła negatywnych stereotypów grup spostrzeganych jako nieprzyjazne - porównanie uprzedzeń anty-romskich i antysemickic...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: Mikołaj Winiewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 28. Astronomia fal grawitacyjnych: udział zespołu Polgraw w projektach Advanced Virgo i Advanced LIGO

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Andrzej Królak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 29. Transformacja Radona w spektroskopii NMR białek

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kazimierczuk

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 30. Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu 14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Jasiński

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 32. Przewidywanie powinowactwa ligandów do RNA na przykładzie ryboprzełącznika aminoglikozydowego.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Joanna Trylska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 33. Ocena nowych metod diagnostycznych do wczesnego wykrywania nieprzeźroczystości w przypadku zaćmy

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Grulkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Regulacja mitochondrialnych kanałów potasowych przez naprężenia mechaniczne błony: rola w procesie fuzji i fizji mitocho...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Piotr Koprowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Luka dobrobytu: teoria i estymacja.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Martyna Kobus

  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 36. Interesujące ideały

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Efekty spillover chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce na przykładzie Angoli i Zambii

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dominik Kopiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 38. Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Tadeusz Peryt

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 39. Zagrożenie roślin uprawnych przez Xanthomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xanthomonas arbori...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Kałużna

  Instytut Ogrodnictwa

 40. Nowe pochodne kwasu usninowego jako leki antynowotworowe

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Anna Herman-Antosiewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 41. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Gueorgui Mintchev

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 42. Eksperyment COMPASS - badanie wewnętrznej struktury nukleonu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Andrzej Sandacz

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 43. Kompleks helikazy-polimerazy CMGE jako czynnik integrujący regulację przebiegu cyklu komórkowego i replikacji DNA

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Michał Dmowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 44. Nowy paradygmat obliczeniowy IzoGeometrycznej metody Minimalizacji Reziduum (iGRM) i jego zastosowanie do rozwiązywania ...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Maciej Paszyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 45. Charakterystyka białka PEX5 z Trypanosoma cruzi, obiecującego celu molekularnego w chorobie Chagasa.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Dubin

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 46. Przyczyny zgonu w Polsce

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Fihel

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 47. Logika deontyczna na potrzeby samochodów autonomicznych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kulicki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 48. Rzymski fort Apsaros - miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 49. Synteza i charakterystyka nanomateriałów do zastosowań w energetyce

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Sulka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 50. Eksperymentalne badania nad zachowaniem się pierwiastków ziem rzadkich (REE) podczas przemian hydrotermalnych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Ray Macdonald

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii