Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Horodnictwo wileńskie i jego jurydyka w XVII wieku

2015/16/T/HS3/00045

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kamil Frejlich 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 56 575 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. "Upatrując niepewność życia mego na tym mizernym świecie". Testamenty jurydyczan horodnictwa wileńskiego w pierwszej połowie XVII w.
  Autorzy:
  Kamil Frejlich
  Czasopismo:
  "Lietuvos istorijos studijos" (rok: 2016, tom: 37, strony: 69-82), Wydawca: Vilniaus universitetas
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15388/LIS.2016.37.10053 - link do publikacji