Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optyczne własności cienkich warstw dwusiarczku molibdenu (MoS2)

2015/16/T/ST3/00496

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST3_6: Dynamika sieci krystalicznych
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Gołasa 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 101 694 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Resonant quenching of Raman scattering due to out-of-plane A1g/A′1 modes in few-layer MoTe2 IF: 4,492
  Autorzy:
  Katarzyna Gołasa, Magda Grzeszczyk, Maciej R. Molas, Małgorzata Zinkiewicz, Łukasz Bala, Karol Nogajewski, Marek Potemski, Andrzej Wysmołek, Adam Babiński
  Czasopismo:
  Nanophotonics (rok: 2017, tom: brak, strony: 8 stron), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nanoph-2016-0150 - link do publikacji
 2. Raman scattering of few-layers MoTe2 IF: 6,937
  Autorzy:
  M. Grzeszczyk, K. Gołasa, M. Zinkiewicz, K. Nogajewski, M. R. Molas, M. Potemski, A. Wysmołek, A. Babiński
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2016, tom: 3, strony: 9 stron), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1583/3/2/025010 - link do publikacji
 3. The effect of substrate on vibrational properties of single-layer MoS2 IF: 0,43
  Autorzy:
  K. Gołasa, M. R. Molas, K. Nogajewski, M. Grzeszczyk, M. Zinkiewicz, M. Potemski, A. Babiński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 1172-1175), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1172 - link do publikacji
 4. Tuning carrier concentration in a superacid treated MoS2 monolayer IF: 4,011
  Autorzy:
  Maciej R. Molas, Katarzyna Gołasa, Łukasz Bala, Karol Nogajewski, Miroslav Bartos, Marek Potemski, Adam Babiński
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: 7), Wydawca: Nature Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-38413-6 - link do publikacji
 1. Anomalous Raman Scattering In Few Monolayer MoTe2
  Autorzy:
  K. Gołasa, M. Grzeszczyk, M. R. Molas, M. Zinkiewicz, K. Nogajewski, M. Potemski,A. Wysmołek, A. Babiński
  Konferencja:
  Materials Research Society (rok: 2017, ), Wydawca: MRS Advances
  Data:
  konferencja 27.11-02.12.2016
  Status:
  Opublikowana