Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola granic ziaren w kształtowaniu właściwości mechanicznych stopu Al 5483 otrzymywanego metodami dużego odkształcenia plastycznego

2015/16/T/ST8/00160

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Bazarnik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 71 292 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Effect of applied pressure on microstructure development and homogeneity in an aluminium alloy processed by high-pressure torsion IF: 3,624
  Autorzy:
  Piotr Bazarnik, Barbara Romelczyk, Yi Huang, Malgorzata Lewandowska, Terence G. Langdon
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 688, strony: 736-745), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.07.149 - link do publikacji
 2. Enhanced grain refinement and microhardness by hybrid processing using hydrostatic extrusion and high-pressure torsion IF: 4,014
  Autorzy:
  P. Bazarnik, Y. Huang, M. Lewandowska, T.G. Langdon
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering A (rok: 2018, tom: 712, strony: 513-520), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2017.12.007 - link do publikacji
 3. Mechanical and microstructural characteristics of Ti6Al4V/AA2519 and Ti6Al4V/AA1050/AA2519 laminates manufactured by explosive welding IF: 5,8
  Autorzy:
  P. Bazarnik, B. Adamczyk-Cieślak, A. Gałka, B. Płonka, L. Snieżek, M. Cantoni, M. Lewandowska
  Czasopismo:
  Materials & Design (rok: 2016, tom: 111, strony: 146-157), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2016.08.088 - link do publikacji