Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sygnatury W.G. Sebalda. Zwierzęta - Widma - Ruiny

2015/16/T/HS2/00062

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Kończal 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 88 192 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Opisać nieszczęście. W.G. Sebald jako krytyk literatury austriackiej
  Autorzy:
  Katarzyna Kończal
  Czasopismo:
  Teoria Literatury Żywa (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Złożona
 2. Auf den Spuren eines "verkehrten Miniaturuniversums . Tiere im Werk von W.G. Sebald [informacja o grancie znajduje się na końcu artyułu]
  Autorzy:
  Katarzyna Kończal
  Czasopismo:
  Comparatio - Zeitschrift für Vergleichende Literaturwissenschaft (rok: 2016, tom: 8, strony: 143-170), Wydawca: Universitätsverlag WINTER Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
 3. Mieszkańcy "opacznego miniaturowego uniwersum". Zwierzęta w twórczości W.G. Sebalda
  Autorzy:
  Katarzyna Kończal
  Czasopismo:
  Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, ISSN 2451-3849 (rok: 2015, tom: 1, strony: 227-250), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Przemysław Czapliński, Katarzyna Kończal
  Książka:
  Znaki katastrofy, spacje ocalenia. O twórczości W.G. Sebalda (rok: 2020, tom: 1, strony: 325), Wydawca: Instytut Badań Literackich Pan
  Status:
  Opublikowana
 2. "Papierowe uniwersum" Sebalda
  Autorzy:
  Katarzyna Kończal
  Książka:
  Znaki katastrofy, spacje ocalenia. O twórczości W. G. Sebalda (rok: 2020, tom: 1, strony: 223-244), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana