Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 38 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nanoelektrody w Pikolitrowych Kropelkach: Nowe Możliwości w Chemii Pojedynczych Cząsteczek

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Marcin Opałło

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Grafenowe Plazmony Powierzchniowe dla Sterowalnej Kwantowej Elektrodynamiki

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Karolina Słowik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 3. Matematyczne i fizyczne modelowanie danych typu Big Data dla eksperymentów Single Particle Tracking

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Aleksander Weron

  Politechnika Wrocławska

 4. Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Anna Zielińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 5. Mniejszości i media. Komunikatywne konstruowanie tożsamości religijnej w czasach głębokiej mediatyzacji.

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dorota Hall

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Joanna Janczewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 7. Pasticcio. Sposoby przygotowania atrakcyjnych oper.

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aneta Markuszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 8. Algebraiczne działania torusa: geometria i kombinatoryka

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jarosław Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 9. Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico....

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Piotr Stepnowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 10. Nanometrowa optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z użyciem skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowsk...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Henryk Fiedorowicz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 11. Wpływ metali alkalicznych na cienkie warstwy i ogniwa słoneczne CIGS

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Małgorzata Igalson

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 12. Kubity spinowe w sztucznych molekułach

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Paweł Machnikowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 13. Moderatory społecznych skutków narcyzmu

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 14. Badanie mikrostruktury rynku oraz krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska

 15. Jednostopniowe wspomagane polem magnetycznym elektroosadzanie nano struktur opartych o stop CoFe .

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Żabiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 16. Wpływ porowatej struktury elektrod węglowych i właściwości elektrolitów na tworzenie się i skład podwójnej warstwy elekt...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Francois Beguin

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 17. Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag(2+)

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Wojciech Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 18. Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshin...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Piotr Mazalski

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 19. Wytyczanie drogi poza Model Standardowy

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 20. Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 21. Sferyczne nanokompozyty oparte na węglu do magazynowania energii

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Xuecheng Chen

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 22. Ekonomia stosowania konstytucji

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Fabiszak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 24. Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marek Łaziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 25. Wielowymiarowa nierówność szans

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Martyna Kobus

  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 26. Zeta funkcje grup i ukladow dynamicznych

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Aleksander Felshtyn

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 27. Polityka godzenia życia zawodowego i rodzinnego w państwie i przedsiębiorstwie a zatrudnienie matek. Analiza w podejściu...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 28. Modyfikacja powierzchni stopów TiAl oraz jej wpływ na właściwości mechaniczne i zjawiska zachodzące w podwyższonej tempe...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Radosław Swadźba

  Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

 29. Podobne ale różne: przemiany społeczno-przestrzenne w Halle (Saale) i Łodzi

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Ogrodowczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 30. Korelacje kwantowe - od kilku do wielu cząstek

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Wiesław Laskowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 31. 3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywn...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Grzegorz Mlostoń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 32. Społeczno-przestrzenne transformacje na niemiecko-polskich obszarach przygranicznych. Praktyki zacierania i odtwarzania ...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Rogowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii

 33. Nowy scyntylator półprzewodnikowy beta-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Winicjusz Drozdowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Badania spinu i pseudospinu stanów ciemnych i jasnych ekscytonów z energiami kontrolowanymi poprzez zmianę składu w dwuw...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Joanna Jadczak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 35. Zorganizowane grupy interesów jako "brakujące ogniwo" w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Rafał Riedel

  Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

 36. Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 37. Funkcje rozkładu prawdopodobieństwa dla opisu niejednorodnych struktur metalicznych

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 38. Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Bogdan Wojciszke

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie