Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój języka w interakcji społecznej: wczesny rozwój semantyczny.

2014/15/G/HS1/04536

Słowa kluczowe:

semantyka interakcja społeczna rozwój społeczny ucieleśnienie

Deskryptory:

 • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
 • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: BEETHOVEN 1 - ogłoszony 2014-09-12

Przyznana kwota: 598 131 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-01

Zakończenie projektu: 2020-02-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kamera HD, statyw, uchwyty. Za kwotę 4 377 PLN
 2. Laptop Apple z oprogramowaniem. Za kwotę 6 300 PLN
 3. Laptop Apple z oprogramowaniem.
 4. Laptp 15 lub 17 cali. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Taking up an active role: Emerging participation in early mother-infant interaction during peek-a-boo routines. IF: 2,46
  Autorzy:
  Nomikou, I., Leonardi, G., Radkowska, A., Rączaszek-Leonardi, J. and Rohlfing, K. J.
  Czasopismo:
  Frontiers in Psychology Cognitive Science (rok: 2017, tom: 8, strony: 1656), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpsyg.2017.01656 - link do publikacji
 2. The Role of Saliency in Learning First Words IF: 2,129
  Autorzy:
  Eugenia Wildt, Katharina J. Rohlfing and Ingrid Scharlau
  Czasopismo:
  Frontiers in Psychology (rok: 2019, tom: 10, strony: 44934), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpsyg.2019.01150 - link do publikacji
 3. Language Development From an Ecological Perspective: Ecologically Valid Ways to Abstract Symbols IF: 1,22
  Autorzy:
  Joanna Rączaszek-Leonardi, Iris Nomikou, Katharina J. Rohlfing & Terrence W. Deacon
  Czasopismo:
  Ecological Psychology (rok: 2018, tom: VOL. 30, NO. 1, strony: 39–73), Wydawca: Routlege, Taylor and Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10407413.2017.1410387 - link do publikacji
 4. Levels of coordination in early semantic development.
  Autorzy:
  Rączaszek-Leonardi, J., Rossmanith, N., Nomikou, I., Rohlfing, K.
  Czasopismo:
  Psychology of Language and Communication (rok: 2019, tom: 23, strony: 212-237), Wydawca: De Gruyter - Sciendo
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/plc-2019-0010 - link do publikacji
 5. Verbs in mothers' input to 6-month-olds: synchrony between presentation, meaning, and actions is related to later verb acquisition.
  Autorzy:
  Nomikou, I., Koke, M. & Rohlfing, K. J.
  Czasopismo:
  Brain Sciences 7(5): 52. (rok: 2017, tom: 7(5), strony: 52), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/brainsci7050052 - link do publikacji
 6. A Method for the Computation of Entropy in the Recurrence Quantification Analysis of Categorical Time Series. IF: 2,24
  Autorzy:
  Leonardi, G.
  Czasopismo:
  Physica A. (rok: 2018, tom: 512, strony: 824-836), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 7. Constructing Interaction: The Development of Gaze Dynamics IF: 1,14
  Autorzy:
  Nomikou, I., Leonardi, G., Rohlfing, K. J., and Rączaszek-Leonardi, J.
  Czasopismo:
  Infant and Child Development (rok: 2016, tom: 25, strony: 277–295), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/icd.1975. - link do publikacji
 8. Multimodal turn-taking: Motivations, methodical challenges and first approaches. IF: 3,379
  Autorzy:
  Katharina J. Rohlfing, Giuseppe Leonardi, Eyke Hüllermeier, Joanna Rączaszek-Leonardi & Iris Nomikou
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems (rok: 2020, tom: 12(2), strony: 260-271), Wydawca: IEEE CIS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TCDS.2019.2892991 - link do publikacji
 1. Semiotic Relations as Controls of Interactions
  Autorzy:
  Białek, A., Rączaszek-Leonardi, J.
  Konferencja:
  Joint IEEE International Conference od Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL-EpiRob) (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 16-20 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Ungrounding symbols in language development: implications for modeling emergent symbolic communication in artificial systems.
  Autorzy:
  Rączaszek-Leonardi, J., Deacon, T. W.
  Konferencja:
  Joint IEEE International Conference od Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL-EpiRob) (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 16-20 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Structured ecologies for social and linguistic development. In S. Denison., M. Mack, Y. Xu, & B.C. Armstrong (Eds.), Proceedings of the (pp. ).
  Autorzy:
  Rączaszek-Leonardi, J., Katharina Rohlfing
  Konferencja:
  42nd Annual Conference of the Cognitive Science Society (rok: 2020, ), Wydawca: Cognitive Science Society
  Data:
  konferencja 29.07.2020-1.08.2020
  Status:
  Opublikowana
 4. Vocal interactions at the dawn of communication: The emergence of mutuality and complementarity in mother-infant interaction
  Autorzy:
  Leonardi G., Nomikou I., Rohlfing K. J., Rączaszek-Leonardi J.
  Konferencja:
  Joint IEEE International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL-EpiRob) (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 2016
  Status:
  Opublikowana