Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Imagines Maiestatis: Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy

2014/15/G/HS3/04583

Słowa kluczowe:

Barbaricum,

Deskryptory:

  • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika
  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Aleksander Bursche 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: BEETHOVEN 1 - ogłoszony 2014-09-12

Przyznana kwota: 966 380 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-12-10

Zakończenie projektu: 2020-12-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony