Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Celownik w języku polskim jako element sprawdzający w teoriach językoznawczych

2014/15/G/HS2/04715

Słowa kluczowe:

teoria przypadka gramatycznego celownik składnia diachroniczna podmiot językoznawstwo współczesne

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Witkoś 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: BEETHOVEN 1 - ogłoszony 2014-09-12

Przyznana kwota: 550 608 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-02

Zakończenie projektu: 2020-02-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony