Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Celownik w języku polskim jako element sprawdzający w teoriach językoznawczych

2014/15/G/HS2/04715

Słowa kluczowe:

teoria przypadka gramatycznego celownik składnia diachroniczna podmiot językoznawstwo współczesne

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Witkoś 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: BEETHOVEN 1 - ogłoszony 2014-09-12

Przyznana kwota: 550 608 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-02

Zakończenie projektu: 2020-02-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 3 komputery Apple MacBook Pro (3 szt.). Za kwotę 18 900 PLN
 2. Drukarka laserowa. Za kwotę 1 500 PLN
 3. Tablica interaktywna. Za kwotę 2 890 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Binding by objects in Polish docs and please-type double object unaccusatives: Testing theoretical accounts IF: 0,25
  Autorzy:
  Aleksandra Gogłoza, Paulina Łęska
  Czasopismo:
  Poznan Studies in Contemporary Linguistics (rok: 2018, tom: 54, strony: 509–540), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/psicl-2018-0021 - link do publikacji
 2. Binding as agree and index raising: The case of Polish accusative object experiencers IF: 0,25
  Autorzy:
  Jacek Witkoś, Dominika Dziubała-Szrejbrowska, Paulina Łęska
  Czasopismo:
  Poznan Studies in Contemporary Linguistics (rok: 2018, tom: 54, strony: 469–507), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/psicl-2018-0020 - link do publikacji
 3. Dative antecedents for reflexives and pronouns IF: 0,062
  Autorzy:
  Jacek Witkoś, Paulina Łęska
  Czasopismo:
  Acta Linguistica Academica (rok: 2020, tom: 67, strony: 261–318), Wydawca: Akadémiai Kiadó
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1556/2062.2020.00014 - link do publikacji
 1. Binding by objects in Polish double object constructions – acceptability and correlation with object order
  Autorzy:
  Aleksandra Gogłoza, Paulina Łęska, Roland Meyer, Jacek Witkoś
  Konferencja:
  Formal Approaches to Slavic Linguistics (rok: 2020, ), Wydawca: Michigan Slavic Publications
  Data:
  konferencja 19-21.05. 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Binding by Polish Experiencer Datives and the Anaphor Agreement Effect
  Autorzy:
  Aleksandra Gogłoza, Paulina Łęska, Jacek Witkoś
  Konferencja:
  Formal Approaches to Slavic Linguistics (rok: 2018, ), Wydawca: Michigan Slavic Publications
  Data:
  konferencja 4-6.05.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Dative-marked Arguments as Binders in Polish
  Autorzy:
  Jacek Witkoś, Dominika Dziubała-Szrejbrowska, Paulina Łęska
  Konferencja:
  Formal Description of Slavic Languages (rok: 2020, ), Wydawca: Language Science Press
  Data:
  konferencja 7-9.12.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Paulina Łęska
  Książka:
  Quantifier Scope as a Diagnostic for the Position of Arguments of Ditransitive Verbs (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Peter Lang Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Jacek Witkoś, Paulina Łęska, Aleksandra Gogłoza, Dominika Dziubała-Szrejbrowska
  Książka:
  Bind me tender, bind me do! Dative and accusative arguments as antecedents for reflexives in Polish (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Peter Lang Publishing Group
  Status:
  Opublikowana