Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Performanse pamięci: strategie testymonialne, rekonstrukcyjne i kontrfaktyczne w literaturze i sztukach performatywnych XX i XXI wieku

2014/15/G/HS2/04803

Słowa kluczowe:

performatyka badania nad pamięcią sztuki performatywne historia i teatr XX wieku strategie testymonialne rekonstrukcyjne i kontrfaktyczne poetyki dokumentarne i paradokumentarne

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Sugiera 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: BEETHOVEN 1 - ogłoszony 2014-09-12

Przyznana kwota: 395 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-24

Zakończenie projektu: 2020-02-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. (Re)Constructing Polish Others: Theatre in Search of Diversities
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  Modern Drama (rok: 2018, tom: 2,54375, strony: 436-458), Wydawca: University of Toronto
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3138/md.s0924 - link do publikacji
 2. Altered pasts: Mimesis/Diegesis in Counterfactural Stage Worlds IF: 46
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  SKENE. Journal of Theatre and Drama (rok: 2016, tom: 0,0847222222222222, strony: 151-173), Wydawca: University of Verona
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13136/sjtds.v2i2.65 - link do publikacji
 3. Blok tematyczny "Przeszłość-jako-historia", red. M. Sugiera: Morfowanie historii
  Autorzy:
  Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  Dialog (rok: 2017, tom: 44750, strony: 186-197), Wydawca: Instytut Książki
  Status:
  Opublikowana
 4. Ephemera
  Autorzy:
  Dorota Sosnowska
  Czasopismo:
  Performance Research (rok: 2018, tom: 23:4-5, strony: 14-18), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/13528165.2018.1507719 - link do publikacji
 5. Blok tematyczny "Przeszłość-jako-historia", red. M. Sugiera: Historia jako eksperyment
  Autorzy:
  Alun Munslow, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  Dialog (rok: 2017, tom: 44750, strony: 122-140), Wydawca: Instytut Książki
  Status:
  Opublikowana
 6. Efekty i afekty w mockumentarnych raportach z misji kosmicznych
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  Didaskalia (rok: 2017, tom: 141, strony: 46-53), Wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 7. Other Stories: Experimental Forms of Contemporary Historying at the Crossroads Between Facts and Fictions
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  MIK: Art History & Criticism, Special Issue: Counter[f]actuals, Guest Editor: Mateusz Borowski (rok: 2018, tom: 14, strony: 44696), Wydawca: Vytautas Magnus University
  Status:
  Opublikowana
 8. Black Space and Trauma Ruins
  Autorzy:
  Dorota Sosnowska
  Czasopismo:
  Performance Research (rok: 2018, tom: 0,922222222222222, strony: 47-55), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/13528165.2017.1433377 - link do publikacji
 9. Nekroperformans. Teoria jako resztka
  Autorzy:
  Dorota Sajewska
  Czasopismo:
  Didaskalia (rok: 2018, tom: 145-146, strony: 60-67), Wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. Badacz jako świadek: między wiedzą uniwersalną a lokalną
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2018, tom: 3, strony: 253-266), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2018.3.17 - link do publikacji
 11. Blok tematyczny "Przeszłość-jako-historia", red. M. Sugiera: Rekonstrukcja jako profanacja archiwum
  Autorzy:
  Dorota Sajewska
  Czasopismo:
  Dialog (rok: 2017, tom: 44750, strony: 162-170), Wydawca: Instytut Książki
  Status:
  Opublikowana
 12. Blok tematyczny "Przeszłość-jako-historia", red. M. Sugiera: Skarby z wraku Niewiarygodności. Koniec historii i widma
  Autorzy:
  Dorota Sosnowska
  Czasopismo:
  Dialog (rok: 2017, tom: 44750, strony: 152-161), Wydawca: Instytut Książki
  Status:
  Opublikowana
 13. Counterfactual Histories of Moon Landing
  Autorzy:
  Mateusz Borowski
  Czasopismo:
  MIK: Art History & Criticism, Special Issue: Counter[f]actuals, Guest Editor: Mateusz Borowski (rok: 2018, tom: 14, strony: 16-27), Wydawca: Vytautas Magnus University
  Status:
  Opublikowana
 14. Fakty i afekty. Horror w erze (inteligentnych) maszyn
  Autorzy:
  Mateusz Borowski
  Czasopismo:
  Didaskalia (rok: 2017, tom: 141, strony: 53-60), Wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 15. Jak robić teatr robotniczy? "Brygada szlifierza Karhana" w Teatrze Narodowym (1949)
  Autorzy:
  Dorota Sosnowska
  Czasopismo:
  Didaskalia (rok: 2017, tom: 137, strony: 41-51), Wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 16. Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i fikcjonalnych IF: 37
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2017, tom: 1, strony: 176-186), Wydawca: Instytut Badan Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2017.1.14 - link do publikacji
 17. Świadek w medialnych asamblażach
  Autorzy:
  Mateusz Borowski
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2018, tom: 3, strony: 281-294), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2018.3.19 - link do publikacji
 18. Blok tematyczny "Przeszłość-jako-historia", red. M. Sugiera: Kość Teatr Media Dłoń
  Autorzy:
  Rebecca Schneider, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
  Czasopismo:
  Dialog (rok: 2017, tom: 44750, strony: 171-185), Wydawca: Instytut Książki
  Status:
  Opublikowana
 19. Blok tematyczny "Teatr robotniczy", red. D. Sajewska: Fabryka jako scena zbrodni IF: 14
  Autorzy:
  Dorota Sajewska
  Czasopismo:
  Didaskalia (rok: 2016, tom: 136, strony: 46-56), Wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Badacz jako świadek: między wiedzą uniwersalną a lokalną
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Konferencja:
  Świadek: jak się staje, czym jest? (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Badan Literackich PAN Wydawnictwo
  Data:
  konferencja 11-12.01.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i fikcjonalnych
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Konferencja:
  Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Badan Literackich PAN
  Data:
  konferencja 27-29.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Der Forscher als Zeuge: zwischen universalem und lokalem Wissen
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Książka:
  Testimoniale Strategien. Vom Dokumentarismus zwischen den Weltkrigen hin zu medialen Assemblagen der Gegenwart (rok: 2019, tom: b.d., strony: 227-243), Wydawca: Kulturverlag Kadmos
  Status:
  Opublikowana
 2. How to Make Political Theatre? Polish Socialist Realism as a Historiographical Problem
  Autorzy:
  Dorota Sosnowska
  Książka:
  The Meuthen Drama Handbook of Theater History and Historiography (rok: 2020, tom: b.d., strony: 101-112), Wydawca: Bloomsbury Publishing
  Status:
  Opublikowana
 3. Queer-Zeugnis: Karol Radziszewski und das Archiv als Kunstprojekt
  Autorzy:
  Dorota Sajewska
  Książka:
  Testimoniale Strategien. Vom Dokumentarismus zwischen den Weltkriegen hin zu medialen Assemblagen der Gegenwart (rok: 2019, tom: b.d., strony: 208-226), Wydawca: Kulturverlag Kadmos
  Status:
  Opublikowana
 4. After the Earth: New Postsingularity Scenarios
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Książka:
  Aftermath. The Fall and the Rise after the Event (rok: 2019, tom: 7, strony: 93-108), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 5. Der Zeuge in medialen Assemblagen
  Autorzy:
  Mateusz Borowski
  Książka:
  Testimoniale Strategien. Vom Dokumentarismus zwischen den Weltkriegen hin zu medialen Assemblagen der Gegenwart (rok: 2019, tom: b.d., strony: 244-259), Wydawca: Kulturverlag Kadmos
  Status:
  Opublikowana
 6. Kontrafaktische (Nicht-)Existenz Polens. Alternativwelten bei Jacek Dukaj, Paweł Majka und Wojciech Orliński
  Autorzy:
  Małgorzata Sugiera
  Książka:
  Interventionen in die Zeit. Kontrafaktisches Erzaehlen und Erinnerungskultur (rok: 2019, tom: b.d., strony: 117-133), Wydawca: Ferdinand Schoeningh Verlag
  Status:
  Opublikowana
 7. tłumaczenie: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
  Autorzy:
  Diana Taylor
  Książka:
  Performans (rok: 2018, tom: bd, strony: 1-238), Wydawca: Wydawnictwo Universitas
  Status:
  Opublikowana
 8. rozdział: Dorota Sajewska, rozdział: Dorota Sosnowska
  Autorzy:
  redakcja: Dorota Sajewska, Dorota Sosnowska
  Książka:
  Robotnik. Performanse pamięci (rok: 2017, tom: bd, strony: 437), Wydawca: Książka i Prasa
  Status:
  Opublikowana
 9. monografia
  Autorzy:
  Mateusz Borowski, Magdalena Marszałek, Dorota Sajewska, Dororta Sajewska, Małgorzata Sugiera
  Książka:
  Performanse pamięci w literaturach i sztukach (rok: 2020, tom: 85, strony: 1-367), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 10. tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
  Autorzy:
  Rebecca Schneider
  Książka:
  Pozostaje performans (rok: 2020, tom: 86, strony: 1-401), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 11. wstęp i rozdział: Małgorzata Sugiera, rozdział: Mateusz Borowski; tłumaczenie tekstu Claire Norton i tekstu Marka Donnelly'ego: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
  Autorzy:
  redakcja: Małgorzata Sugiera
  Książka:
  Fikcje jako metoda. Strategie kontr[f]aktualne w pisaniu historii, literaturze i sztukach (rok: 2018, tom: 81, strony: 1-340), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana