Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Anna Zielińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 2. Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Karina Stempel-Gancarczyk

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 3. Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901 - 1964) i jego środowiska

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Irena Gross

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 4. Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potom...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Piotr Szatkowski

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 5. Power and identity in Russian-language political discourse: The case of Belarus

  Konkurs: POLONEZ BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anton Dinerstein

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 6. Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Joanna Tokarska-Bakir

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 7. Z Polski pod zaborami do Imperium Osmańskiego - bohaterowie kategorii "pomiędzy kulturami" w XIX w., jako transkulturowi...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Kaim

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 8. Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian

  Konkurs: POLS , panel: HS2

  Kierownik: dr Robert Borges

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 9. Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr Karolina Ćwiek-Rogalska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 10. Kategoria "rasy" w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła - wyobrażenia - konteksty

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Wrzesińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 11. Fonetyka i fonologia języka macedońskiego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Irena Sawicka

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 12. Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji i Serbii po roku 2000

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 13. Sekularyzacja i literatura. Elity intelektualne w Bułgarii wobec problemu religii (1892-1944)

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewelina Drzewiecka

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 14. Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich rodzinach na Gó...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Sara Mitschke

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 15. Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Burszta

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 16. Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 17. Z Flandrii, przez Niemcy, do Polski. Analiza teorii etnogenezy Wilamowian.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Tymoteusz Król

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 18. Korelaty akustyczne akcentu w języku kaszubskim

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS2

  Kierownik: Andrzej Żak

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 19. TOPOS "WMUROWANEJ KOBIETY" W KULTURACH EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ I WĘGIER

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 20. Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 21. Codzienność między granicami. Mobilność, praktyki translokalne i sąsiedztwo w południowo-wschodniej Gruzji

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Klaudia Kosicińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 22. Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Włoskowicz

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 23. Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Glinianowicz

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 24. Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Natalia Judzińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 25. Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895-1918)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Claudia Snochowska-Gonzalez

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk