Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ewolucja układu sił a stabilność regionu Bałkanów Zachodnich w okresie postzimnowojennym

2013/09/N/HS5/00055

Słowa kluczowe:

Bałkany bezpieczeństwo międzynarodowe neorealizm regionalizm

Deskryptory:

  • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ida Orzechowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 124 681 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2017-12-17

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony