Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fredric Jameson: teoria krytyczna i historia form estetycznych. Kontekstowa analiza filozoficzna i społeczno-polityczna

2012/07/N/HS1/00420

Słowa kluczowe:

marksizm zachodni teoria krytyczna studia kulturowe estetyka polityczna

Deskryptory:

 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS1_8: Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Gaczoł 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 30 810 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-23

Zakończenie projektu: 2015-07-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. The promise of a new cultural periodization: Realism, Modernism, Postmodernism
  Autorzy:
  Tomasz Gaczoł
  Czasopismo:
  Studia Philosophica Wratislaviensia (rok: 2018, tom: XIII, strony: 55-69), Wydawca: Wydawnictwo UWr
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/1895-8001.13.4.4 - link do publikacji