Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady"? Nowa mobilność mieszkaniowa na obszary poza metropolitalne w (post)pandemicznej Polsce w perspektywie przebiegu życia.

2021/43/O/HS4/00250

Słowa kluczowe:

ruchliwość mieszkaniowa perspektywa przebiegu życia kontrurbanizacja reurbanizacja mniejszych miast odrodzenie wsi podejście jakościowe

Deskryptory:

  • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
  • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne
  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Kajdanek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 531 778 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-05-25

Zakończenie projektu: 2026-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.