Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 41 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Między spektaklem a rzeczywistością. Twórczość filmowa Vittorio De Siki.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Anita Bielańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 2. Twórczość filmowa Tiana Zhuangzhuanga

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Alicja Helman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 3. Korelaty mózgowe odbioru i kodowania przymiotników stanu i przymiotników cechy - przetwarzanie werbalne kategorii afekty...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Szczepan Grzybowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 4. Postkolonialny feminizm a teoria autorska w grach cyfrowych – przypadek Muriel Tramis

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Filip Jankowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 5. Wielokulturowa Europa - etnooobrazy współczesnego kina

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Loska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 6. Dynamika i uwarunkowania procesu zawłaszczania przez przedsiębiorstwo wartości z przedsięwzięć realizowanych w sieciach ...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Najda-Janoszka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 7. Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Łukasz Sułkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 8. "Pionierki z kamerą": kobiety w kinie i w fotografii w Galicji 1896-1945

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Radkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 9. Nagisa Ōshima i japońska nowa fala

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Krzysztof Loska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 10. Wpływ procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Jałocha

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 11. Głucha historia kina. Technologiczne i kulturowe relacje kina i niesłyszenia

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Zdrodowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 12. Tożsamość cyfrowa - analiza wielopoziomowa wpływu na zaangażowanie interesariuszy organizacji

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Wojciech Czakon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 13. CSR jako narzędzie budowy tożsamości korporacyjnej a percepcje interesariuszy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Barbara Fryzeł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 14. Wpływ ostrej i chronicznej deprywacji snu na ton hedoniczny i doświadczanie przyjemności - badanie z zastosowaniem techn...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 15. Poszukiwanie nowych mechanizmów terapii zaburzeń związanych z używaniem substancji uzależniających lub ze stresem

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wojciech Solecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 16. Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Zdrodowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 17. Poznanie społeczne i autoregulacja interpersonalna w narcyzmie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 18. Estetyka obrazowania post-cyfrowego - między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Nacher

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 19. Konflikt czy efekt czasu reakcji? Wyjaśnienie natury aktywności przyśrodkowej kory czołowej - badanie symultaniczne EEG-...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewa Beldzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 20. Zarządzanie efektywnością i jakością informacji w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mateusz Lewandowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 21. Późnomodernistyczne tendencje w polskim filmie fabularnym

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Miłosz Stelmach

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 22. Gra jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Justyna Janik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 23. Zaawansowane zarządzanie humanistyczne jako pole badań masowych zjawisk technospołecznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Rafał Maciąg

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 24. Narcyzm a Motywacja Prospołeczna

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 25. Neuronalne korelaty dynamiki procesów uczenia się w środowisku deterministycznym i probabilistycznym.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magda Gawłowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 26. Etnografia organizacji festiwali artystów ulicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Marta Połeć

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 27. Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i ...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marcin Pielużek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 28. Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej - analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu ...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krystyna Golonka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 29. Cykle wzrostu -- dynamiczne modele koniunktury i wzrostu gospodarczego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Krawiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 30. Sztuka nowych mediów a dane biometryczne w perspektywie filozofii post- i transhumanistycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewelina Twardoch-Raś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 31. Moderatory społecznych skutków narcyzmu

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 32. Konwergencja w krajach i regionach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Maciej Grodzicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 33. Poetyka kina queer

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Radkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 34. Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce w z perspektywy ekonomicznej analizy prawa. Stan obecny i rekomendowany

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Waldemar Florczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 35. Wpływ pory ekspozycji na światło monochromatyczne niebieskie na poziom pobudzenia, wykonanie zadań poznawczych specyficz...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Irena Iskra-Golec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 36. Rola fazowej aktywności katecholamin w przyśrodkowej korze czołowej w poszukiwaniu kokainy

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Wojciech Solecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 37. Temporalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kinga Tucholska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 38. Pomiędzy pamięcią a archiwum. Film amatorski w Polsce 1956-1981 w świetle relacji filmowców-amatorów oraz polityki archi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Paulina Haratyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 39. Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Regina Lenart-Gansiniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 40. Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Wojciech Czakon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 41. Nowe terapie uzależnienia od opioidów

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wojciech Solecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej