Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza mikrometrycznych perowskitów halogenkowych domieszkowanych jonami lantanowców/metali oraz analiza ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych do potencjalnego zastosowania w fotowoltaice

2021/43/D/ST5/01865

Słowa kluczowe:

nieorganiczne perowskity halogenkowe jony lantanowców charakterystyka strukturalna i spektroskopowa luminescencyjne koncentratory słoneczne

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Stefański 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 194 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-07

Zakończenie projektu: 2025-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.