Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientacje względem nośnika.

2016/21/D/ST5/01640

Słowa kluczowe:

mikrostruktura mieszane tlenki metale szlachetne nanocząstki

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Małecka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 286 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-19

Zakończenie projektu: 2020-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Characterization and thermal stability of Yb-doped ceria prepared by methods enabling control of the crystal morphology IF: 3,474
  Autorzy:
  Małgorzata A. Małecka
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2017, tom: 19, strony: 6199-6207), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ce01095h - link do publikacji
 2. Divergent influence of {1 1 1} vs. {1 0 0} crystal planes and Yb3+ dopant on CO oxidation paths in mixed nano-sized oxide Au/Ce1−xYbxO2−x/2 (x = 0 or 0.1) systems IF: 3,117
  Autorzy:
  Piotr Woźniak, Piotr Kraszkiewicz, Małgorzata A. Małecka
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2020, tom: 22, strony: 5828-5840), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ce00891e - link do publikacji
 3. The effect of Eu doping on the growth, structure and red-ox activity of ceria nanocubes IF: 3,304
  Autorzy:
  41.O. Bezkrovnyi, M. Małecka, R. Lisiecki, V. Ostroushko, A. Thomas, S. Gorantla, L. Kępiński
  Czasopismo:
  CrystEngComm. (rok: 2018, tom: 20, strony: 1698-1704), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ce00155c - link do publikacji
 4. The Phosphates - Skipped Reaction Products in the Octahedron-like Yb and Lu-Doped Ceria Synthesis. IF: 1,505
  Autorzy:
  M.A. Małecka
  Czasopismo:
  ChemistrySelect (rok: 2019, tom: 4, strony: 316-320), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/slct.201803321 - link do publikacji
 5. Catalysis by shapely nanocrystals of the Ce1−xYbxO2−x/2 mixed oxides — Synthesis and phase stability IF: 3,22
  Autorzy:
  Małgorzata A. Małecka, Piotr Kraszkiewicz, Oleksii Bezkrovnyi
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2019, tom: 155, strony: 109796), Wydawca: elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2019.109796 - link do publikacji
 6. The Crystallization Mechanism of the Octahedron-Like Ce1-xYbxO2-x/2 and Ce1-xLuxO2-x/2 Ceria-Based Mixed Oxide. IF: 1,505
  Autorzy:
  M.A. Małecka
  Czasopismo:
  ChemistrySelect (rok: 2018, tom: 3, strony: 12012–12016), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/slct.201802674 - link do publikacji
 7. Decoration of Cube-Like Ceria Crystals by Well-Dispersed Au Nanoparticles: Surface Influence IF: 1,716
  Autorzy:
  Małgorzata A. Małecka, Krzysztof Matus, Piotr Woźniak
  Czasopismo:
  ChemistrySelect (rok: 2020, tom: 5, strony: 2871 –2877), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/slct.202000098 - link do publikacji