Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metalo-organicznych krystalizujących w strukturze perowskitu

2017/25/B/ST5/00160

Słowa kluczowe:

związki metalo-organiczne ferroiki przemiany fazowe spektroskopia IR i Ramana

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mirosław Mączka 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 973 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-09

Zakończenie projektu: 2021-02-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. mikroskop polaryzacyjny, Primotech (Carl Zeiss). Za kwotę 58 000 PLN
 2. spektrometr terahercowy Toptica TeraFlash. Za kwotę 490 000 PLN
 3. inkubator. Za kwotę 5 649 PLN
 4. mineralizator mikrofalowy ERTEC, Magnum II. Za kwotę 35 000 PLN
 5. stół optyczny. Za kwotę 21 601 PLN
 6. mieszadło magnetyczne. Za kwotę 4 649 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Phase transition in the extreme: a cubic-to-triclinic symmetry change in dielectrically switchable cyanide perovskites IF: 4,052
  Autorzy:
  Monika Trzebiatowska, Anna Gągor, Lucyna Macalik, Paulina Peksa and Adam Sieradzki
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 15830-15840), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9dt03250a - link do publikacji
 2. Pyrrolidinium-Based Cyanides: Unusual Architecture and Dielectric Switchability Triggered by Order−Disorder Process IF: 4,825
  Autorzy:
  Monika Trzebiatowska,Mirosław Mączka, Anna Gagor, Adam Sieradzki
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 8855-8863), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c00637 - link do publikacji
 3. The mechanism of phase transitions and luminescence properties of azide perovskites IF: 3,232
  Autorzy:
  M.Trzebiatowska, K. Hermanowicz
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta A (rok: 2021, tom: 255, strony: 119716), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2021.119716 - link do publikacji
 4. Cyano-bridged perovskite [(CH3)3NOH]2[KM(CN)6], [M: Fe(III), and Co(III)] for high-temperature multi-axial ferroelectric applications with enhanced thermal and nonlinear optical performance IF: 7,059
  Autorzy:
  Magdalena Rok, Agnieszka Ciżman, Bartosz Zarychta, Jan K. Zaręba, Monika Trzebiatowska, Mirosław Mączka, Alessandro Stroppa, Shurong Yuan, Anthony E. Phillips. Grażyna Bator
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2020, tom: 8, strony: 17491-17501), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0tc04527f - link do publikacji
 5. Temperature-dependent luminescence and second-harmonic generation of perovskite-type manganese and cadmium dicyanamide frameworks templated by tetrapropylammonium cations IF: 4,175
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Dagmara Stefańska, Jan K. Zaręba, Marcin Nyk, Adam Sieradzki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2020, tom: 821, strony: 153464), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.153464 - link do publikacji
 6. Comparative studies of vibrational properties and phase transitions in perovskite‐like frameworks of [(C3H7)4N] [M(N(CN)2)3] with M=Mn, Co, Ni IF: 2,809
  Autorzy:
  Aneta Ciupa‐Litwa, Maciej Ptak, Jerzy Hanuza, Edyta Kucharska, Krzysztof Beć
  Czasopismo:
  Journal of Raman Spectroscopy (rok: 2019, tom: 50, strony: 1561-1571), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.5627 - link do publikacji
 7. Raman and single-crystal X-ray diffraction evidence of pressure-induced phase transitions in a perovskite-like framework of [(C3H7)4N] [Mn(N(CN)2)3] IF: 4,052
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Ines E. Collings, Fabio Furtado Leite and Waldeci Paraguassu
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 9072-9078), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9dt01648a - link do publikacji
 8. Temperature- and pressure-dependent studies of a highly flexible and compressible perovskite-like cadmium dicyanamide framework templated with protonated tetrapropylamine IF: 5,976
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Maciej Ptak, Anna Gągor, Adam Sieradzki, Paulina Peksa, Gediminas Usevicius, Mantas Simenas, Fabio Furtado Leite, Waldeci Paraguassu
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7, strony: 2408-2420), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc06401f - link do publikacji
 9. The spectroscopic study of phase transitions in the series of cyanide perovskites IF: 3,232
  Autorzy:
  Monika Trzebiatowska
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta a (rok: 2021, tom: 245, strony: 118957), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2020.118957 - link do publikacji
 10. Two-dimensional metal dicyanamide frameworks of BeTriMe[M(dca)3(H2O)] (BeTriMe = benzyltrimethylammonium; dca = dicyanamide; M = Mn2+, Co2+, Ni2+): coexistence of polar and magnetic orders and nonlinear optical threshold temperature sensing IF: 7,059
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Anna Gągor, Alessandro Stroppa, Joao Nuno Gonçalves, Jan K. Zaręba, Dagmara Stefańska, Adam Pikul, Marek Drozd, Adam Sieradzki
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2020, tom: 8, strony: 11735-11747), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0tc02794d - link do publikacji
 11. Spectroscopic Study of Structural Phase Transition and Dynamic Effects in a [(CH3)2NH2][Cd(N3)3] Hybrid Perovskite Framework IF: 4,309
  Autorzy:
  Monika Trzebiatowska, Mirosław Mączka, Maciej Ptak, Laisvydas Giriunas, Sergejus Balciunas, Mantas Simenas, Daniel Klose and Juras Banys
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2019, tom: 123, strony: 11840-11849), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b01121 - link do publikacji
 12. Structural, phonon, magnetic and optical properties of novel perovskite-like frameworks of TriBuMe[M(dca)3] (TriBuMe = tributylmethylammonium; dca = dicyanamide; M = Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+) IF: 4,052
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Anna Gągor, Maciej Ptak, Dagmara Stefańska, Lucyna Macalik, Adam Pikul and Adam Sieradzki
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 13006-13016), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9dt02924a - link do publikacji
 13. THz, Raman, IR and DFT studies of noncentrosymmetric metal dicyanamide frameworks comprising benzyltrimethylammonium cations IF: 3,232
  Autorzy:
  M. Mączka, M. Ptak, M. Trzebiatowska, E. Kucharska, J. Hanuza, N. Pałka, E. Czerwińska
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta A (rok: 2021, tom: 251, strony: 119416), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2020.119416 - link do publikacji
 14. Temperature-dependent studies of a new two-dimensional cadmium dicyanamide framework exhibiting an unusual temperature-induced irreversible phase transition into a three-dimensional perovskite-like framework IF: 3,906
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Anna Gągor, Maciej Ptak, Dagmara Stefańska, Adam Sieradzki
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 29951-29958), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cp06190d - link do publikacji
 15. The mechanism of phase transitions in azide perovskites probed by vibrational spectroscopy IF: 2,88
  Autorzy:
  M. Trzebiatowska, M. Ptak
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta A (rok: 2019, tom: 214, strony: 184-191), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2019.02.027 - link do publikacji