Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biokompatybilne materiały o właściwościach teranostycznych do precyzyjnych zastosowań medycznych

2021/43/B/ST5/02960

Słowa kluczowe:

Biomateriały nanorozmiarowe związki fosforanowo-krzemianowe jony litu jony f-i elektronowe regeneracja tkanek stymulacja proliferacji i różnicowania komórek

Deskryptory:

  • ST5_7: Kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne itp.
  • ST5_9: Biomateriały, materiały biozgodne
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Rafał Wiglusz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 2 553 814 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-03

Zakończenie projektu: 2026-06-02

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.